၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း မာတိကာ


၂၀၂၀ - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ 

မိမိကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာန အောင်စာရင်းအကျုံးဝင်သည့် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးကို တစ်ချက်ထိပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား စာစစ်ဌာနကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ 

ဥပမာ - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် တည်ရှိသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ‌ဖော်ပြထားသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကို တစ်ချက်ထိပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကပုံကိုနိုပ်ပါ

 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကပုံကိုနိုပ်ပါ

 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကပုံကိုနိုပ်ပါ

 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကပုံကိုနိုပ်ပါ 

 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကပုံကိုနိုပ်ပါ

 အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကပုံကိုနိုပ်ပါ

Latest Post News Tips Read 2066 times