NEWS HEADLINE

Monday, 27 May 2019 10:01

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထြက္မည့္ရက္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္မွသာအတည္ျဖစ္မည္

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထြက္မည့္ရက္ကို နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္အသိေပးေၾကညာမွသာ အတည္ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးထံမွ သိရပါသည္။   “ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထြက္မည့္ရက္က နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာပါ။ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြမွာမပါေသးဘဲ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြမွာပါေနတာေတြက က်ြန္ေတာ္တို႔လည္း မသိေသးဘဲ ထြက္ေနတာေတြျဖစ္တယ္။ အတည္ယူလို႔ေတာ့မရပါဘူး။ အခုခ်ိ်န္မွာေအာင္စာရင္းထြက္မယ့္ရက္ကို အတိအက်မထုတ္ျပန္ရေသးပါဘူး" ဟုျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဘုတ္အဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားစုရံုးကာ စခန္းသြင္း၍ အမွတ္စာရင္း လက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ဆဲ ရွိေသးေၾကာင္းသိရပါသည္။   Read More: "ပညာသင္စရိတ္အခမဲ့ Mobile School မ်ားထပ္မံတိုးျမွင့္ရန္စီစဥ္   လက္ရွိတြင္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ဇြန္ (၂) ရက္ နံနက္ (၆) နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ကပ္ထားမည့္အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ေကာလဟလေျပာဆို မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းသိရပါသည္။   တစ္နိုင္ငံလံုးေအာင္စာရင္းထြက္မည့္ရက္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ အတူ နိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွသိရပါသည္။   Source: ျမဝတီ    

Monday, 27 May 2019 09:30

"အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူမည့္ရက္တုိးျမွင့္ျခင္း"

ေလ်ွာက္လႊာေတြကို ဇြန္ ၁၂ ရက္ အထိတိုးျမွင့္ လိုက္တာျဖစ္ပါသည္။   အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းမွာပထမႏွစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူေတြအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာအလယ္တန္း (အဌမတန္း) ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား မိမိတကေရာက္လိုသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေမ (၂) ရက္မွ (၁၆) ရက္အထိ ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းရန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။   Read More :Food Technology/ Food Microbiology Online Courses အတြက္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း   ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ဗန္းေမာ္၊ ပူတာအို၊ လြိဳင္ေကာ္၊ တီးတိန္၊ မင္းတပ္၊ ကေလး၊ ခႏၱီး၊ ပခုကၠဴ၊ ျမင္းၿခံ၊ စစ္ေတြ၊ ဟသၤာတ၊ ပုသိမ္၊ လားရႈိုး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္လံု၊ က်ိဳင္းတံု၊ ပင္းပက္၊ ေကာ့ေသာင္း) စုစုေပါင္း (၁၈) ေက်ာင္းရဲ႕ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားရက္ကို တိုးျမွင့္လိုက္တာျဖစ္ပါသည္။   Source: Internet Journal  

Saturday, 25 May 2019 13:56

"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သိရွိလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား"

**မည္သည့္အခေၾကးေငြမ်ွ ေကာက္ခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။ **ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။ **ေက်ာင္းဝတ္စံုအတြက္ အတန္းတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာငး္တံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။ **အျခားမည္သည့္ပစၥည္းကိုမ်ွ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။   Read More: "ပညာသင္စရိတ္အခမဲ့ Mobile School မ်ားထပ္မံတိုးျမွင့္ရန္စီစဥ္" **အသက္ (၅) နွစ္ျပည့္သူတိုင္းအား သူငယ္တန္း (KG) တြင္လည္းေကာင္း ၊အသက္ (၆) နွစ္ျပည့္သူတိုုင္းအား ပထမတန္း (Grade1) တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္အားလံုး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္။ **ဇြန္လမွ မတ္လအထိ ေက်ာင္းတက္မွန္၍ စာသင္ခ်ိန္ဇယားအတိုင္းပံုမွန္ အတန္းဝင္ သင္ၾကားသင္ယူေပးရရန္၊ ရံုးတက္မွန္ရန္။ **ေက်ာင္းသား/သူ မာ်းအားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္၍ တာဝန္ယူတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တီထြင္ႀကံဆနိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းတက္မွန္ေရး၊ အိမ္စာမ်ားကို ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ပါရန္။ **သက္ဆိုင္ရာအတန္းမာ်းအလိုက္ အခန္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္းမာ်းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လ၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္လယ္စစ္ေဆးျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကို ု၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၄) ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္။ **ေက်ာင္းေခၚခ်ိ်န္မျပည့္ေသာသူမ်ား၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈအားနည္းေသာ ေကာ်င္းသား/ေကာ်င္းသူမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးျခင္း၊ (Remedial Education) ကိုဇူလႈိင္လမွစတင္၍ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခငး္မတိုင္မီအထိ စဥ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္။ **ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရးေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို တုိက္ရိုက္တြန္းအားေပးပါရန္။ **မူလတန္းအဆင့္တြင္ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္းေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအားလံုး စာဖတ္ရန္၊ စာေရးတတ္ရန္၊ အေျခခံသခၤ်ာတြက္ခ်က္တတ္ရန္ အတြက္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္သူ လံုးဝမရွိေစရန္ႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ အဆင့္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူနိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ **မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာ မသံုးစြဲေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရန္။ **ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ား စြဲၿမဲေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ အသိပညာေပးေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးကို မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဂိမ္းစြဲလမ္းမႈပေပ်ာက္ေစေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ **ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုးသို႔ အႀကံျပဳလို၊ တိုင္ၾကားလိုပါက ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္ (သို႔) dpsoffice@moe.edu.mm သို႔ေပးပို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။   (ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)    

Saturday, 25 May 2019 10:49

Food Technology/ Food Microbiology Online Courses အတြက္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Food technology/microbiology အေျခခံမွစ၍ အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ၿပီး basics and concepts, theories မ်ား၊ Laboratories ဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ courses၊ video မ်ားအသံုးျပဳကာ Online မွ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။   စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Registration ျပဳလုပ္ကာ ေလ်ွာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းနိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။   ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္း- တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။ သင္တန္းကာလ- (၃) လ သင္တန္းခ်ိန္- Email ႏွင့္ online မွပို႔ခ်မည္ျဖစ္သျဖင့္မိမိအဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ ေလ်ွာက္လႊာစတင္လက္ခံသည့္ေန႔- ၂၀၁၉ ၊ ေမလ (၂၅) ရက္ သင္တန္းေၾကး- ၂၀၀၀၀ က်ပ္     သင္တန္းေၾကးကို KBZ Pay ျဖင့္ ေပးသြင္းရပါမည္။ KBZ Pay မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ နီးစပ္ရာ KBZ Pay Logo ရွိေသာ ဆိုင္တိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ေငြေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။   Registration ျပဳလုပ္ရန္ Link tiny.cc/foodtechnology   အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Food Technology/ Food Microbiology Online Course Messagehttps://m.me/foodtechnologymicro တြင္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။   Source: University News