၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း စာစစ်ဌာန


မကြာမီ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ၂၀၂၀ - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ကို The Myanmar Education Guide မှ အချိန်မှီ ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ယခုဖော်ပြပါ စာစစ်ဌာနများသည် ယာယီ ပြုလုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ 

၂၀၂၀ - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို  ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန  ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်း ပြန်လည်ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

Latest Post News Tips Read 245 times