ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းအားလုံး သိရှိလိုက်နာရမည့် အချက်များ


ပညာရေးဝန်းကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ကျောင်းအုပ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းအားလုံး သိရှိလိုက်နာရမည့် အချက်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

 

No photo description available.

 

MOE.GOV 

Latest Post News Tips Read 185 times