၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ ပညာရေးကောလိပ်များ (၁)နှစ်သင်တန်း (PPTT) အမှတ်စဉ်(၇/၂၀၂၀) အောင်စာရင်း


 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ ပညာရေးကောလိပ်များ (၁)နှစ်သင်တန်း (PPTT) အမှတ်စဉ်(၇/၂၀၂၀) အောင်စာရင်းများကို ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 

မိမိသိရှိလိုသော ပညရေးကောလိပ်ကို နှိပ်၍ အောင်စာရင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

 

 

Latest Post News Read 6456 times