စစ်ကိုင်း မုံရွာ ကသာ ပညာရေးကောလိပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် (PPTT)အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀) ‌အောင်စာရင်း

စစ်ကိုင်း မုံရွာ ကသာ ပညာရေးကောလိပ် 
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ(၁)နှစ်သင်တန်း
(PPTT)အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)မြို့နယ်အလိုက် ‌အောင်စာရင်း

Latest Post Read 2899 times