တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ် (PPTT)အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)မြို့နယ်အလိုက် ‌အောင်စာရင်း

တောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာ(၁)နှစ်သင်တန်း (PPTT)အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၂၀)မြို့နယ်အလိုက် ‌အောင်စာရင်း

 

 

 

 

Latest Post Read 227 times