အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ေလးခု လာမည့္ႏွစ္တြင္ သင္ယူမည့္သူ မရွိေတာ့

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္ေလးခု လာမည့္ႏွစ္တြင္ သင္ယူမည့္သူ မရွိေတာ့

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ျမန္မာမႈ၊ ရသစာေပအေရးအ သား၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ အိမ္တြင္း စီးပြားစသည့္ ဘာသာရပ္ေလးခု၌ စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားသာရွိေတာ့ၿပီး ၎တို႔ ေနာက္တြင္ ယင္းဘာသာရပ္မ်ား သင္ယူသူ မရွိေတာ့ေပ။

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠ သိုလ္ေအာက္ရွိ အေဝးသင္ဌာနခြဲ မ်ား၌ ျမန္မာမႈပညာ စတုတၳႏွစ္ ေက်ာင္းသား ၃၆ ဦး၊ ရသစာေပ အေရးအသား စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္း သား သံုးဦးသာရွိၿပီး ျပည္သူ႔ေရး ရာႏွင့္ အိမ္တြင္းစီးပြားဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသား မရွိေတာ့ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီး ေႏွာဖလွယ္ပြဲ (အဆင့္ျမင့္ပညာ က႑) တြင္ ဖတ္ၾကားသည့္ စာ တမ္းတစ္ခု၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးအေဝးသင္တကၠ သိုလ္ေအာက္ရွိ အေဝးသင္ဌာနခြဲ မ်ား၌ ျမန္မာမႈပညာ စတုတၳႏွစ္ ေက်ာင္းသား ၃၆၄ ဦး၊ ရသစာေပ အေရးအသား စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္း သား ေလးဦး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦး၊ အိမ္တြင္းစီးပြား စတုတၳႏွစ္ ေက်ာင္းသားသံုးဦးသာရွိေၾကာင္း ထိုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။

‘‘အဲဒီဘာသာရပ္ေတြက ေက်ာင္းသားနည္းေတာ့ ၂၀၁၆ ကစၿပီး ေက်ာင္းသားသစ္ မေခၚ ေတာ့ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာအေဝး သင္တကၠသိုလ္ေတြက သေဘာ   ထားအရ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက လည္း အဲဒီဘာသာေတြ မယူ ေတာ့ဘဲ က်န္တဲ့ဘာသာေတြပဲ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း သင္ၾကတဲ့သေဘာ ပါ’’ ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္း သန္းဝင္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္အေဝးသင္တကၠ သိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေဝးသင္ တကၠသိုလ္က ၂၀၁၆ မတိုင္မီ အထိိ ထိုဘာသာရပ္မ်ားအပါအ ဝင္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ၁၉ ခု ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ ေသာ္ ထိုဘာသာရပ္ေလးခုကို ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးၿပီး အထူးျပဳယူသူနည္း ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ထို ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ပထမ ႏွစ္ေက်ာင္းသားအသစ္ကိုေနာက္ ဆံုးအေနျဖင့္ ေခၚယူခဲ့သည္။

၂၀၁၅ တြင္ ထိုဘာသာရပ္ မ်ားကို အထူးျပဳယူသူမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ စတုတၳႏွစ္ (ေနာက္ ဆံုးႏွစ္) သို႔ တက္ေရာက္ေနၿပီး စာေမးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ဒီႏွစ္စာေမးပြဲၿပီးရင္ အား လံုးေအာင္သြားရင္ ဒီဘာသာရပ္ ေတြက ေနာက္ႏွစ္လံုးဝကိုမရွိ ေတာ့ဘူး။ အဓိကကေတာ့ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ဒီဘာသာရပ္ေတြကို ကေလးေတြက စိတ္ဝင္စားမႈနည္း ေတာ့ မယူၾကဘူး။ ယူသူမရွိေတာ့ ျဖဳတ္လိုက္ရင္းက ေနာက္ပိုင္းက် အေဝးသင္မွာ ဒီဘာသာရပ္ရွိမွန္း ကို မသိၾကေတာ့တာ’’ ဟု ၿမိတ္ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာမႈႏွင့္ ရသစာေပအ ေရးအသား ဘာသာရပ္ကို အေဝး သင္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ကတည္းက သင္တန္းသားသစ္ မေခၚယူေတာ့ေသာ္လည္း ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေန႔သင္တန္းအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာႏွင့္ အိမ္တြင္းစီးပြားဘာသာရပ္မ်ားကို မည္သည့္တကၠသိုလ္တြင္မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားျခင္း မရွိေပ။

လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ အေဝးသင္တကၠ သိုလ္မ်ားက ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္ စာ၊ ပထဝီဝင္၊ သမုိင္း၊ ဒႆနိက ေဗဒ၊ စိတ္ပညာ၊ ဥပေဒပညာ၊ အေရွ႕တိုင္းပညာ (ပါဠိ)၊ ဓာတု ေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခ်ၤာ၊ သတၱေဗ ဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ စီးပြားေရးပညာ၊ စီးပြားစီမံပညာစသည့္ ဘာသာ ရပ္ ၁၅ ခုအတြက္သာ သင္တန္း သားသစ္ ေခၚယူထားသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

source: 7day

News Read 9755 times