** အဝေးသင် ကျောင်းသား/သူများကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်


အေဝးသင္စတင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္ 
၂၃-၁၂-၂၀၁၉(တနလၤာေန႔)
ေငြသြင္းမွတ္ပုံတင္ရန္ ၃၁-၁-၂၀၂၀(ေသာၾကာေန႔)
ေနာက္ဆုံးေက်ာင္းအပ္ရက္ ၃၁-၃-၂၀၁၀ (အဂၤါေန႔)
 

(အေဝးသင္သတင္းမ်ား)

Read More:>>>>  ၂၀၂၀ ခုနွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ျမန္မာစာ ေမးခြန္းပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္

(www.edge.com.mm)

 

News Tips Latest Post Read 12901 times