“ေမလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေတာ့မည့္ MBA “

“ေမလအတြင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေတာ့မည့္ MBA “

ေမလတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေတာ့မယ့္ Myanmar Metropolitan College (MMC) နဲ႔ University of Business and International Studies (UBIS) တို႔ရဲ႕ Master of Business Administration (Swiss MBA Programme) ကို MMC Yangon Campus တြင္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါျပီ။

MBA Programme ဘာေၾကာင့္တက္ထားသင့္လဲ?

MBA Programme ကိုတက္ေရာက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ဆိုရင္ Planning & Strategy ပိုင္း၊ Leadership စြမ္းရည္၊ Strategic Management၊ Strategic Thinking စတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏုိင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာလိုအပ္တဲ့ Soft Skills၊ Hard Skills ႏွင့္ Knowledge ေတြကို MBA Programme မွာသင္ယူႏုိင္ပါတယ္။

MBA ဘြဲ႕ရထားျပီဆိုရင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ Skills ေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္ရရွိႏုိင္တာေတြကေတာ့ -
ကိုယ္မွာရွိေနတဲ့ Network ကုိပိုျပီး တိုးခ်ဲ႕လာႏုိင္မယ္၊
လက္ရွိ Career ကိုေျပာင္းလဲမယ္ ဆိုရင္ ပိုျပီးလြယ္ကူလာမယ္၊
C-suite အဆင့္ Management Level ေတြကိုတက္လွမ္းဖို႔ရာ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနမယ္၊
မတူညီတဲ့ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ေတြ မွာရွိတဲ့သူေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးခြင့္ေတြ ရရွိမယ္၊
PhD၊ Doctorate Program ေတြတက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနမွာပါ။

MBA Programme တက္မယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ MMC ကိုေရြးခ်ယ္မလဲ?

MMC ရဲ႕သင္ၾကားေရးစနစ္နဲ႔ သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံမ်ား

Swiss MBA Programme ကိုသင္ၾကားေပးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံတကာ စာသင္ၾကားေရးအပိုင္း ေတြမွာ အေတြ႕အၾကံဳေတြရွိတဲ့အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း Guest Lecturer အျဖစ္လာေရာက္သင္ၾကားေပးတာေၾကာင့္ International Learning Experiences ေတြႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လက္ေတြ႕စီပြားေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ တတ္ေျမာက္သြားမွာပါ။

စာသင္ၾကားရာတြင္ MMC ရဲ႕ International Classroom Setting မ်ားႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ ၀ါရင့္ Multinational Lecturers မ်ား၊ UBIS တကၠသိုလ္မွ Lecturer မ်ားကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားျပသလ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အေကာင္းဆံုး Classroom Environment နဲ႔ Learning Style ေတြကိုလည္းခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Course မ်ားကိုသင္ၾကားရာတြင္လည္း စာေတြ႕တစ္ခုထဲတြင္သာ သင္ၾကားေပးမွာ မဟုတ္ပဲ Problem-based, Project-based, Game-based စတဲ့ သင္ၾကားေရးပုံစံမ်ားျဖင့္ သင္ယူရမည့္အျပင္ လက္ေတြ ့စၤီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းေတြကုိပါ Case Study မ်ား၊ Group Projects မ်ား ႏွင့္ Group Presentations မ်ားျပဳလုပ္မွာျဖစ္လို႔ လက္ေတြ႕စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၾကဳံေတြ ့လာရမည့္ ျပႆနာေတြကုိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေျဖရွင္းေပးႏုိင္လာေအာင္ သင္ၾကားေပးမည့္ စနစ္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

MMC မွာတက္ေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ ေလ့လာႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ေက်ာင္းစာႏွင့္ပက္သက္ေသာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားထားရွိေပးသည့္ အျပင္ ေက်ာင္းစာ ျပင္ပ ဗဟုသုတမ်ား ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ အတြက္လည္း MMC အေနျဖင့္ Library Room မ်ား၊ Study Room မ်ားကိုစီစဥ္ေပးထားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလို သင္ၾကားေရးအပိုင္းေတြကို ပ့ံပိုးေပးတဲ့အျပင္ Social Network အပိုင္းေတြမွာ လည္း မိမိရဲ႕ Network ေတြပိုမိုတိုးလာေစဖို႔ရာMBA ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အသစ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားေတြဆံုႏိုင္ေသာ Networking Party မ်ားကိုလည္းစီစဥ္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။

MMC နဲ႔ UBIS University တို႔ဖူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ MBA Programme ကို အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး က႑မွာ ခုိင္မာမွုရွိၿပီး စည္းစနစ္တက် ေသခ်ာၿပဳစုထားတဲ့ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ ကမာၻ ့အေကာင္းဆုံး ပညာေရးစနစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ UBIS University ရဲ႕ MBA ဘြဲ႕သည္လည္း ႏို္င္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာင္စီအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Council for Higher Education Accreditation (CHEA) မွ US Accreditation အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရွိထားျပီး အျခားႏုိင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳ ပညာေရးအဖြဲ ့အစည္းၾကၤီးမ်ားျဖစ္တဲ့ EduQua၊ IACBE၊ MSA၊ European Council for Business Education (ECBE) စတဲ့ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားစြာတုိ႕မွလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ရရွိထားသည့္အျပင္ ISO 29990 လက္မွတ္လည္းရရွိထားတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားစြာ ရရွိထားတဲ့ MBA Degree တစ္ခုဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ UBIS ရဲ႕ MBA Programme က ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြက္ CEO Magazine မွာ Tier 1 အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ထားရသည္သာမက CEO Magazine (US) ရဲ႕ Global MBA Ranking မွာ အဆင့္ ၇ ခ်ိတ္ထားသည့္ Swiss Degree တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

May Intake အတြက္ ေနာက္ဆံုးေသာ MMC ရဲ႕ 5th Anniversary Scholarship Programme

MMC ရဲ႕ (၅) ႏွစ္ျပည့္အေနျဖင့္ သိန္းေပါင္း (၁၂၀၀) တန္းဖိုးရွိတဲ့ MBA Scholarship ကို ထူးခၽြန္သူ အေယာက္ (၂၀) တိတိေရြးခ်ယ္သြားမည့္ အစီအစဥ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုသူမ်ားအနက္မွ January Intake တြင္ (၅) ဦး၊ March Intake တြင္ (၁၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၆) ဦးကို ခ်ီးျမွင့္ျပီးျဖစ္လို႔ ေနာက္ထပ္ (၄) ဦးအတြက္ကိုသာ ခ်ီးျမွင့္သြားေတာ့မွာျဖစ္လို႔ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္တမ္းေလွ်ာက္ထားဖို႔ အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ဒီလိုထူးျခားတဲ့ MMC ရဲ႕ Scholarship ကိုရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးႏွင့္အတူ UBIS ရဲ႕ MBA Programme ကိုတက္ေရာက္လိုတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လာမယ့္ May လရဲ႕ Intake အသစ္အတြက္ စာရင္းသြင္းျပီး Scholarship အတြက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါျပီ။

Details of Swiss MBA Programme

Starting Date: 11th May 2019
Duration: 2 years

MMC Scholarship ကုိေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို Link မွာ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
Link:
https://www.facebook.com/myanmar.metropolitan.college/posts/960923227426795?__tn__=K-R

MMC Yangon Campus: No (232), Bargayar Street, Myay Ni Gone, Sanchaung Township, Yangon
Hotline: Yangon: 09 2633 34223/4
Myanmar Metropolitan College

News Read 1038 times