နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား လာမည့္ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား လာမည့္ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံျခင္းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္အထိ ငါးပတ္ၾကာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

READ - ေန႔စားလေပးမူလတန္းျပမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ေခၚယူႏုိင္ရန္ရည္မွန္းထားဟုဆို

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္းမ်ား သြားေရာက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား၏ ပထမႏွစ္၀က္စာသင္ခ်ိန္မ်ားကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းရက္မတုိင္ခင္ အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းအေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္လုိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ၀င္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီးမွ မိမိတုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုေသာ ေက်ာင္းသို႔ ၂၁ ရက္အတြင္း အေျပာင္းအေရႊ႕ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၀င္ခြင့္မ်ားကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလအကုန္ ႏို၀င္ဘာေလာက္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအလုိက္ ေၾကညာေပးပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

 source: democracy today

News Read 4724 times