ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အီတလီပါးမားတကၠသိုလ္သို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္မည္

ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အီတလီပါးမားတကၠသိုလ္သို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္မည္

အီတလီႏိုင္ငံ ပါးမားတကၠသိုလ္သို႔ ေဆးတကၠသိုလ္-၁ မွ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၂ ႏွစ္တာ စီမံကိန္းကို အီးယူေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုစီမံကိန္းေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ေဆးတကၠသိုလ္-၁ သာမက အျခားေသာတကၠသိုလ္မ်ားပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးတကၠသိုလ္-၁ ထံမွ သိရသည္။

“၂၀၁၀-၂၀၁၁ ထဲက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပညာေရးေတြမွာ ေျပာင္းလဲလာတယ္။ ဒီလိုေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီ ပ႐ိုဂရမ္ေတြက အေရးႀကီးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဆရာဝန္ေတြေမြးထုတ္ဖို႔အတြက္ ဒီလို လုပ္ငန္းေတြက အေရးႀကီးတယ္” ဟု ေဆးတကၠသိုလ္-၁ (ရန္ကုန္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးက ရွင္းျပသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္လတို႔တြင္ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ၂ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦးတို႔ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၅ ဦးတို႔အား ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပညာသင္သြားေရာက္မည့္သူမ်ား အီတလီဘာသာစကား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

“စာေမးပြဲမွာရတဲ့ရမွတ္ေတြကို မူတည္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးလုပ္ေ႐ြးခ်ယ္ထားတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကဳံေတြလည္း ရမယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ခြင့္ရမယ္။

ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အခုလိုအခြင့္အေရးရဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဆရာေတြလည္း အတူတူပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အတူ ေဆးတကၠသိုလ္-၁ (ရန္ကုန္) အေနႏွင့္ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိုကာယားမားတကၠသိုလ္ႏွင့္ အလားတူစီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းတကၠသိုလ္ထံမွ သိရသည္။

source: thevoice

News Read 3297 times