"နိုုင္ငံတကာေဆးတကၠသိုုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင္႔ သတိျပဳထားရမည့္အခ်က္မ်ား...."

"နိုုင္ငံတကာေဆးတကၠသိုုလ္ဝင္ခြင့္ႏွင္႔ သတိျပဳထားရမည့္အခ်က္မ်ား...."

နိုုင္ငံတကာမွာ ေဆးေက်ာင္းတက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆို ဒီအခ်က္ေတြကို မျဖစ္မေနသတိထားထည့္ သြင္းစဥ္းစားပါ....။

ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ္႔ ေဆးတကၠသိုလ္က ၿပီးရင္၊ ဆရာဝန္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္အာမခံခ်က္ရွိတဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္လဲဆိုတာ၊ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္က MBBS ဘြဲ႔ရတိုင္း၊ ေဆးကုလို႔မရပါ။ အရည္အခ်င္း မျပည့္မွီတဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြ တက္မိပါက ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ဆံုးရံႈးနိုုင္ပါတယ္။

အဲဒီဘြဲ႕ဟာ ျမန္မာနိုုင္ငံျပန္လာရင္ေရာ ဆရာဝန္ လက္မွတ္ရၿပီး ဆရာဝန္အျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ ျပဳနိုုင္သလား ေသေသခ်ာခ်ာ စံုစမ္းပါ။

ေဆးတကၠသိုလ္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ေဆးရုံရွိမႈ၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လက္ေတြ႕ခြဲစိတ္တာေတြ၊ Anatomy အတြက္ ေလ႔လာတာေတြ အဆင္ေျပပါတယ္။ တစ္္ခ်ိဳ႕ ေဆးေက်ာင္းျဖစ္ရံုုသက္သက္ဆို လက္ေတြ႕ဆင္းခြင္႔ မရနိုုင္ပဲ ေဆးေက်ာင္းျပီးဖို႔ ဆရာဝန္ျဖစ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိနိုုင္ပါတယ္။

မေလးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကန္ ေဆးေက်ာင္းမ်ားဟာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ housemanship ေခၚ internship period သူတို႔ေဆးရံုုးမ်ားမွာ လက္ေတြ႕ ကုသစာသင္ခြင္႔အတြက္၊ အာမခံခ်က္မေပးနုုိင္ၾကပါ။

ေက်ာင္းလခ/စာသင္စရိတ္ ႀကီးျမင္႔ေသာေၾကာင္႔ GCE A/ Medical Preparation ကာလမွ ပညာသင္ဆုမ်ားရသည့္တိုင္၊ ေဆးတကၠသိုလ္မွာ ဆက္ေပးေလ႔မရွိတဲ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို စနစ္တက်တိုင္ပင္တြက္ခ်က္ပါ။

အရည္အခ်င္းျပည့္မွီတဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေတြ တက္ခြင္႔ရၿပီး၊ ဆရာဝန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္နိုုင္ဖို႔ အဂၤလန္မွ တာဝန္ရွိတဲ႔ သူေတြကိုယ္တိုင္ CROWN Education က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔မွာ ျပဳလုပ္မယ္႔ GLOBAL EDUCATION EXHIBITION 2019 မွာ လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားမွာျဖစ္လို႔ ေအာက္ပါလင္ခ္မွာ စာရင္းေပးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးနိုုင္ပါတယ္။

https://goo.gl/NzGCCR

source: Crown Education

News Read 937 times