ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် တက်ရောက်နေသူများ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် တက်ရောက်နေသူများ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပြန်ကေညာထားပါသည်?
ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးမှာ တစ်လလျှင် ကျပ်သုံးသောင်း ဖြစ်ပါသည်။

No description available.

Government School Local News Read 314 times