ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား (၃၀၀၀) ေက်ာ္သာေခၚယူမည္

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသား (၃၀၀၀) ေက်ာ္သာေခၚယူမည္

ေလးႏွစ္သင္ပညာေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားကို ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စားေမးပြဲ ေအာင္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားစတင္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး (၃၀၀၀) ေက်ာ္သာ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ထဲတြင္ ပါဝင္လာမည့္ ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားကို စတင္ေလ်ွာက္ထားနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၏ ဝင္ဆံ့အင္အားအရ တစ္နိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူ (၃၀၀၀) ေက်ာ္သာ ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ () ႏွစ္သင္ပညာေရးေကာလိပ္အဆင့္တြင္ တစ္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၆၀၀၀) ေက်ာ္ဝင္ခြင့္ ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသား/သူ ေခၚယူမႈ ထက္ဝက္ေလာက္ ေလ်ာ႔က်ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာမွ သိရပါတယ္။

 

အရင္ကေတာ့ ဒီပလိုမာျဖစ္တဲ့အတြက္ သတင္းစာထဲကပဲ ေခၚယူတာပါ၊ ဒီႏွစ္ကစၿပီးေတာ့ ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္ထဲမွာ တစ္ခါတည္းပါလာၿပီ၊ အားလံုးေပါင္းဆိုရင္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ေလာက္ပဲဝင္ခြင့္ေပးမွာ၊ အေရအတြက္ကေတာ့ ေကာလိပ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု တူမွာမဟုတ္ပါဘူး၊ (၃၀၀၀) ေလာက္ပဲေခၚတယ္ဆိုတာက အခုကေလးႏွစ္တက္ရမွာေတာ့မွာ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ေနာက္ေလးႏွစ္ဆိုရင္ အခန္းအစံုျဖစ္သြားမွာ၊ အေဆာင္ေတြရဲ႕ ဝင္ဆံ႔အင္အားေတြကို လက္ရွိ အေနအထားနဲ႔တြက္ၿပီး ေခၚလိုက္ရတာ၊ ေနာက္ႏွစ္ေတြဆိုရင္ အေရအတြက္ တိုးလာမွာပါ " ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ကေျပာပါတယ္။

 

Read More: တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားမည့္သူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္

 

ယခင္ႏွစ္ကအထိ () ႏွစ္သင္ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူ () ေသာင္း ဝန္းက်င္ခန္႔ ေလ်ွာက္ထားမႈ ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါသင္တန္းကို ဝင္ခြင့္ရရွိပါက အေဆာင္ေနထိုင္မႈ အပါအဝင္ စားေသာက္မႈအပိုင္းမ်ားပါ စီစဥ္ေပးေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပညာေရးဘြဲ႔အထိ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (၂၅) ခုအထိဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 

Source: Democracy

 

News Read 1660 times