မဟာဘဲြ႕အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

မဟာဘဲြ႕အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

အဂၤလန္ ႏွင့္ စင္ကာပူ ကူးေျပာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ မဟာဘဲြ႕အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္  အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)၊ မြန္းလြဲ ၁၂း၀၀ မွ ၂း၀၀ အထိ AT&S (Overseas Education Services) အေဆာင္-၅၊ အခန္း-၄ ၊ MICT park ၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။      

စင္ကာပူႏုိင္ငံ MDIS မွ  Professor ျဖစ္သူ Dr Tham Yieng Wei  (Head of School, MDIS School of Engineering) မွ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္။

၄င္းအျပင္ ၃ႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ ၄ႏွစ္ခဲြ တက္ရုံျဖင့္ အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဘြဲ႕ရႏုိင္ၿပီး  စင္ကာပူ MDIS တြင္ ၂  ႏွစ္၊ အဂၤလန္ Teesside University တြင္ ၂ႏွစ္ ကူးေျပာင္း သင္ယူႏုိင္သည့္ Master of Engineering (Hons) in Electrical and Electronic (or) in Mechanical ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း စင္ကာပူ MDIS ၏ Country Manager မွ  အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

MDIS သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိ သက္တမ္း အရင့္ဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိက ေက်ာင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာေက်ာင္း ၁၀တန္းေအာင္ၿပီးသူမ်ား ႏွင့္ IGCSE ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ MDIS တြင္  STEMA program (၆)လ စတင္တက္ေရာက္ရမည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္  ၄ႏွစ္ ဆက္တက္ပါက အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Teesside University မွ ေပးအပ္မည့္ Master of Engineering (Hons) in Electrical and Electronic (or) in Mechanical  ကို ရရွိမည္ ျဖစ္ သည္။

HND Level 5 ၿပီးဆံုးထားသူသည္  ၃ႏွစ္တက္ရံုျဖင့္  အဂၤလန္ Teesside University ၏  Master of Engineering (Hons) ဘြဲ႔ကို ရယူႏုိင္ပါသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူသင့္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ လက္ရွိဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ တက္ေရာက္သင့္ေသာ ဘြဲ႕လြန္ဒီဂရီမ်ားအေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ MDIS တြင္ သင္ယူပါက ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး အေၾကာင္းကုိလည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ MDIS မွ ေပးအပ္မည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ သင္တန္းေၾကးေထာက္ပံံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္းစသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ AT&S (ႏိုင္ငံတကာတကၠသုိလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ)အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္း(၀၁-၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉-၇၉၉၅၉၅၉၄၉၊ ၀၉-၅၁၂၇၄၆၁) သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

 

News Read 907 times