ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ ပထဝီဝင္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

ပထဝီဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာ ( Post Graduate Diploma in Geographic Information System PGDGIS) အတြက္ သင္တန္းသားေခၚယူလ်က္ ရွိပါတယ္။

 

သင္တန္းကို ဇြန္ (၂၉) ရက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကို တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိၿပီး သူေတြ ေလ်ွာက္ထားတက္ေရာက္နိုင္ပါတယ္။

 

သင္တန္းကာလမွာ () လျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇြန္လေနာက္ဆံုးပတ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္ အထိျဖစ္ပါတယ္။

 

ေလ်ွာက္လႊာေတြကို ဇြန္ (၁၀) ရက္မွ (၂၈) ရက္အထိ၊ လက္ခံေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ပထဝီဝင္ဌာန၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာ ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

 

Read More: ဆယ္တန္းေအာင္သည္ျဖစ္ေစ/မေအာင္သည္ျဖစ္ေစ Engineer ျဖစ္ခြင့္ရွိ၏

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဌာန ဒဂံုတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပထဝီဝင္ဌာန ဖုန္း ၀၉-၂၅၆၀၁၅၁၉၁ ၊ ၀၉-၇၇၀၀၀၇၀၄၀ ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါတယ္။

 

Source: Internet Journal

 

 

News Read 925 times