တက္ကသိုလ် ၁၆ ခု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိ

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်များအပါအဝင် တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသော တက္ကသိုလ်အဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည်။ ၎င်းတက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းကို အာစီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင်ရှိသောတက္ကသိုလ်များကဲ့သို့ မဟာဌာန ဖွဲ့စည်းပုံများပါဝင်သော တက္ကသိုလ်များအဆင့်သို့ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ 

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်များကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန် စာရင်းပြုစုခဲ့ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် ကိုက်ညီသော တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သော တက္ကသိုလ် ၁၆ ကျောင်းမှာ-
(၁) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
 (၂) မန္တလေးတက္ကသိုလ် 
(၃) ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
 (၄) ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
 (၅) စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်
 (၆) ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်
 (၇) မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် 
(၈) ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် 
(၉) မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် 
(၁၀) နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) 
(၁၁) ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(၁၂) မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် 
(၁၃) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)
 (၁၄) မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
(၁၅) ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် နှင့်
 (၁၆) မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်
တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ 

 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ၁၆ ကျောင်းတွင် မဟာဌာနဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသော တက္ကသိုလ်များသည် ဌာနတစ်ခုတွင် ဘာသာရပ်အလိုက် သင်ကြားမှု လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး  ပါမောက္ခ ၆ ဦး အထိ တိုးမြှင့်ခန့်ထားနိုင်ပြီး အရာထမ်းရာထူး(၅၆၄၈၉)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၈၀၇၃၂)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၁၃၇၂၂၁)နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိရာမှ အရာထမ်းရာထူး (၆၂၁၇၁) နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၈၄၆၃၃)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၁၄၆၈၀၄)နေရာဖြင့် တိုးချဲ့ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ရာ အရာထမ်းရာထူး(၅၆၈၂)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၃၉၀၁)နေရာ ထပ်မံခေါ်ယူခန့်ထားမည်ဟု သိရပါသည်။

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရထားသည့်အခါ သင်ရိုးများကို ၎င်းတက္ကသိုလ်တို့က ရေးဆွဲပြဌာန်းရမည် ဖြစ်သည့်အပြင် ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်း ၎င်းတက္ကသိုလ်မှ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ 

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်
တက္ကသိုလ် ကောလိပ် ဒီဂရီကောလိပ်များ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာ
 

By Myanmar Education Guide (EDGE)

Latest Post News Read 21206 times