Sales Hotline : 09448001653       Download Appၿမိဳ႕နယ္ (၇၀)တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သင္ျပမႈအရည္အေသြးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

ၿမိဳ႕နယ္ (၇၀)တြင္ျပဳလုပ္မည့္ သင္ျပမႈအရည္အေသြးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း

အေျခခံပညာဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ သင္ျပမႈအရည္အေသြး တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္စုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈုစီမံကိန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ (၇၀) တြင္ တိုးခ်ဲ႔ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမ႓ာ႔ဘဏ္ဦးေဆာင္ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းတို႔ပူးေပါင္း၍အဆိုပါ Teacher Mentoring and School Cluster Support စီမံကိန္းကို ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ၿမိဳ႕နယ္ (၄၀)၊ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၀) တြင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၅၀) တြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

**ဒီႏွစ္မွာထပ္တိုးၿမိဳ႕နယ္ (၇၀) ရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ Teacher Mentor အျဖစ္သြားသင္မယ့္ဆရာ/ဆရာမေတြကို စက္တင္ဘာမွာ အရင္သင္တန္းေပးၿပီးမွ ေက်ာင္းေတြကို သြားရမွာ** ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

 

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္အားလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၇၀) တြင္စီမံကိန္းတိုးခ်ဲ႔မည္ ျဖစ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ ပညာေရးဘြဲ႔၊ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္၊ ဆရာအတတ္သင္ဒီပလိုမာရရွိထားေသာ မူလတန္းျပအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ အလယ္တန္းျပမ်ားကို လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး (Mentor တာဝန္) အျဖစ္ခန္႔အပ္ထားပါတယ္။

 

Astrologer (15) နကၡ ေဗဒင္သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

Teacher Mentoring and School Cluster Support အစီအစဥ္အရ ၄င္းတို႔သည္ တစ္လလ်ွင္ရက္ (၂၀) ခန္႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းမာ်းသို႔ သင္ၾကားေရးသင္တန္းသြားေရာက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

လုပ္သက္နည္းၿပီး အေတြ႔အႀကံဳႏုနယ္ေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ကာ ၄င္းတို႔၏ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြး တိုးတက္ေစေရး Mentor မ်ားက ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Aviation (9) ေလယာဥ္ေမာင္းအတတ္သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

၄င္းအျပင္ သင္ျပနည္းစနစ္မ်ား ဖလွယ္ျခငး္၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း၊ လက္ေတြ႔သရုပ္ျပသင္ၾကားျခင္းလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

Read More:>>> လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြ ဘယ္လိုေနရာေတြကေန ပညာသင္ယူႏုိင္မလဲ

 

Teacher Mentoring and School Cluster Support စီမံကိန္းတြင္ ဆရာလက္မွတ္မရွိေသးေသာ မူလတန္းျပဆရာ/ဆရာမ်ားကို သင္ၾကားေရး အရည္အေသြးတိုးတက္ေစရန္ သင္တန္းပို႔ခ်မည့္အျပင္ သင္ၾကားေရးအရည္အေသြး C,D,E အဆင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္းပို႔ခ်ပါသည္။

 

Source:7Day News

 

Education Read 17233 times