Sales Hotline : 09448001653       Download AppGreen Hackers Institute (GHI Myanmar) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

Green Hackers Institute (GHI Myanmar) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား

Green Hackers Institute (GHI Myanmar) သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီ ပညာေရးစနစ္ျဖင္႔ Information Technology ႏွင္႔ Engineering ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

 

GHI Myanmar အေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာရပ္ ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေစေရးအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးသလို မိမိတို႔ ေက်ာင္းမွ သင္ယူတတ္ေျမာက္သြားသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ အသီးသီးသို႔ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ တကယ္သင္ယူ တတ္ေျမာက္မွဳ ႏွင္႔ အသုံးခ်ႏိုင္မွဳတို႔ အေလးေပးသင္ၾကားပါသည္။

 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ဥေယ်ာဇဥ္ --------------------------------- ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ အခ်ိန္ေတြ၊ မိဘေတြ စိုက္ထုတ္လိုက္ရတဲ႔ ေငြေတြသည္ အင္မတန္ တန္ဖိုးႀကီးလွပါတယ္။ GHI Myanmar အေနျဖင္႔ ယင္းကဲ႔သို႔ စိုက္ထုတ္လိုက္ရတဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ေငြေတြကို အလဟႆ မျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ တကယ္သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီး တကယ္႔ကို ျပင္ပလုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆရာတို႔ သင္ၾကားေပးလိုက္တဲ႔ ပညာရပ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ေတြေနထိုင္တဲ႔ ကမာၻႀကီးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမယ္ဆိုရင္ ဆရာတို႔အေနနဲ႔လည္း ၀မ္းသာအားရျဖစ္မိမွာပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း ပညာရပ္တတ္ရုံတင္မကပဲ ကိုယ္က်င္႔တရား ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ပါ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားသြားရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

GHI Myanmar က သင္ၾကားေပးလိုက္တဲ႔ ပညာရပ္ေတြနဲ႔တင္ ရပ္တန္႔မေနပဲ ဒီထက္ ပိုအဆင္႔ျမင္႔တဲ႔ ပညာရပ္ေတြကိုလည္း ဆက္လက္ဆည္းပူးႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။ သမိုင္းေၾကာင္း (History) Green Hackers Institute သည္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

 

Pho 1

 

မူလက Green Hackers ဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းကို ေဒါက္တာေအာင္၀င္းထြဋ္ႏွင္႔ အျခားနည္းပညာကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ၿပီး နည္းပညာႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ႔ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရနည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားကိုလည္း နည္းပညာႏွင္႔ဆိုင္ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ Green Hackers အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းပညာေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အျဖစ္လည္း မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

 

Pho 2

 

၂၀၁၉ ခုနွစ္မွ စတင္၍ Green Hackers အဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုက်စ္လစ္လာေစရန္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သိပၸံႏွင္႔နည္းပညာေလာကအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ Green Hackers Institute ဟူသည့္ ပုဂၢလိကနည္းပညာေကာလိပ္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။

 

Pho 3

 

**ရည္ရြယ္ခ်က္ (Vision)**

၁။ လက္ေတြ႕တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ၿပီး တီထြင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္႔ က်င္႔ဝတ္ျပည္႔စံုေသာ အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ထိေရာက္စြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေစရန္။

 

Pho 4

 

 

**လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Mission)**

၁။ သီအိုရီမ်ားကို အေျခခံခိုင္မာစြာ နားလည္ၿပီး လက္ေတြ႕ေလ႔က်င္႔မႈမ်ား ထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ သီအိုရီအေျခခံမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္

၂။ လူႏွင္႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳေစမည္႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး က်င္႔၀တ္လိုက္နာေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္

၃။ Institute မွ ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ သင္ၾကားေပးလိုက္ေသာ Hard Skills ႏွင္႔ Soft Skills မ်ားကို ဘဝတစ္ေလ်ာက္လံုး ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်တတ္ေစရန္

၄။ ျမန္မာျပည္ ပညာေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီျမွင္႔တင္ေပးရန္။

 

pho 5

 

Standalone Courses • Web Design • Web Development • Android Development • JavaScript • Linux System Administrator • Ethical Hacking Course • Arduino Diploma Courses သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ား သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေစရန္ႏွင္႔ လူငယ္မ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ Green Hackers Institute မွ Diploma in Computing Course ကို မၾကာမီ ဖြင္႔လွစ္သြားေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

UK ႏိုင္ငံ ATHE မွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဂၤလန္တကၠသိုလ္မ်ားအပါအ၀င္ Australia ႏွင္႔ Singapore ႏိုင္ငံမ်ားမွာပါ ဆက္လက္ ပညာသင္ယူႏိုင္မွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အသင္႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ပါ ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Level 4 Diploma in Computing သည္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ား၏ ပထမႏွစ္ျဖင္႔ ညီမွွ်ၿပီး Level 5 Diploma သည္ ဒုတိယႏွစ္ျဖင္႔ ညီမွ်သျဖင္႔ မိဘမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို အရြယ္ငယ္စဥ္ မိမိတို႔၏ မ်က္ေစ႔ေအာက္တြင္ ကမာၻ့အဆင္႔မီ ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္မည့္ အခြင္႔အေရးျဖစ္ပါသည္။

 

Level 5 Diploma in Computing ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူ လိုပါကလည္း Green Hackers Institute အေနျဖင္႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ Diploma in Computing UK အသိအမွတ္ျပဳ Diploma တြင္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Academic Pathway သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ေသာ Diploma in Computing Course သည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင္႔ ၂ ႏွစ္ ၾကာျမင္႔မွာျဖစ္ၿပီး။ တနလၤာမွာ ေသာၾကာ ေန႔အထိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားရသည့္အတုိင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး။ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (,၀၀၀,၀၀၀)က်ပ္ စာအားျဖင္႔ သိန္း ေလးဆယ္ က်ပ္ က်သင္႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေက်ာင္းလခကို ကနဦး ျမန္မာက်ပ္ေငြ (,၅၀၀,၀၀၀) က်ပ္ စာအားျဖင္႔ (ႏွစ္ဆယ္႔ငါးသိန္း) က်ပ္ ေပးသြားရမွာျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြကို အရစ္က်ေပးသြင္းႏုိင္ပါတယ္။ Professional Computing and Information Systems သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ အဆင္သင္႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင္႔၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္၍ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို တဆင္႔ျမွင္႔ႏိုင္ေစရန္အတြက္ Vocational Pathway သို႔သြားေသာ UK အသိအမွတ္ျပဳ Professional Computing and Information Systems Diploma Course ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အပတ္စဥ္ စေနႏွင္႔ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (,၀၀၀,၀၀၀) က်ပ္ စာအားျဖင္႔ (ဆယ္သိန္း) က်သင္႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလခကို အရစ္က်ျဖင္႔ ေပးသြင္းႏိုင္ပါတယ္။

 

Screenshot from 2019 08 06 13 32 18

 

 

Green Hackers Institute - Home | Facebook

(ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ)

 

 

Green Hackers Institute (GHI MYANMAR)  | Website

(ပုံကုိ ႏွိပ္ပါ)

 

Education Read 4387 times