ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၅ ခု ၀င္ခြင့္

ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၅ ခု ၀င္ခြင့္

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၅  ခုတုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ ၃၃၇၀ ဦး လက္ခံမည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။

ယခင္က ၂ ႏွစ္ သင္ၾကားၿပီး ဒီပလုိမာ ေပးအပ္ျခင္းအစား ယခုႏွစ္တြင္ ၄ ႏွစ္သင္ၾကားေပးၿပီး  B.Sc(Education)/ B.A(Education) ဘြဲ႕ကုိ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ မူလတန္းေက်ာင္းသား စုစုေပါင္းကုိ မူတည္၍ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၏ ၀င္ဆန္႔အားအရ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္။

တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ သင္တန္း ၄ ႏွစ္ကုိ ၿပီးဆုံးေအာင္ တက္ရမည္။ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အနည္းဆုံး ၃ ႏွစ္ၾကာ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိလက္မွတ္ေရးထာုိးရမည္။

ခံ၀န္ခ်ဳပ္ကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက က်ပ္ ၅ သိန္း တိတိ ေပးေလ်ာ္ရမည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ အေရးယူျခင္းကုိလည္း ခံယူရမည္။

မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ပါက ေဒသမေရြး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။ 

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ခြဲတမ္းကုိ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ပညာေရးေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ လက္ခံမည့္ ဦးေရ၏ ၅ % ျဖစ္သည္။

လုိအပ္ပါက လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ခံယူုရမည္။

 

ဖတ္ရႈရန္ ေခါင္းစဥ္ကုိ ႏွိပ္ပါ 

ရန္ကုန္ ပညာေရး တကၠသုိလ္   ႏွင့္ စစ္ကုိင္း ပညာေရး တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္

 

ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္သုိ႔ ျမႇင္တင္မည့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား

● ကခ်င္​ျပည္​နယ္​ ျမစ္​ႀကီးနားပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ကသာပညာေရးေကာလိပ္

● ကယားျပည္​နယ္ လြိဳင္​​ေကာ္​ပညာ​ေရး ​ေကာလိပ္​

● ကရင္​ျပည္​နယ္​ ဘားအံ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ခ်င္​းျပည္​နယ္​ ဟားခါးပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● မြန္​ျပည္​နယ္​ ​ေမာ္​လၿမိဳင္​ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ရခိုင္​ျပည္​နယ္​ ​ေက်ာက္​ျဖဴ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္​ႀကီး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ က်ိဳင္​းတုံ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ လာ႐ိႈး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● စစ္​ကိုင္​းတိုင္​း ေဒသႀကီး စစ္​ကိုင္​း ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ မံုရြာ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● တနသၤာရီတိုင္​း ေဒသႀကီး ထားဝယ္​ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ပဲခူးတိုင္​း ေဒသႀကီး ​ေတာင္​ငူ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ျပည္​ ပညာ​ေရး​ေကာလ္​ိပ္​

● မ​ေကြးတိုင္​း ေဒသႀကီး မ​ေကြး ပညာ​ေရး​ေကာလ္​ိပ္​၊ ပခုကၠဴ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​္​

● မႏၲ​ေလးတိုင္​း ေဒသႀကီး မႏၲ​ေလး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ မိတၳီလာ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ မုံရြာ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ရန္​ကုန္​တိုင္​းေဒသႀကီး ရန္​ကင္​း ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ သဃၤန္​းကြၽန္​း ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ လွည္​းကူး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ဧရာဝတိီတိုင္​း ေဒသႀကီး ပုသိမ္​ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ေျမာင္းျမ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ဘုိက ေလး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

EDGE.com.mm

Tips Read 5907 times