အဝေးသင် တစ်နှစ် နားပြီ


၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် အတွက် အဝေးသင်အတန်းများကို တစ်နှစ်လုံး ရပ်နားမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းအပ်ခြင်း၊ ကျောင်းပြောင်းခြင်း၊ မေဂျာပြောင်းခြင်း အစရှိသည့်ကျောင်းကိစ္စများကို ၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၏ (၃) လပိုင်း (၂၄) ရက်နေ့တွင်သာ ပြန်လည် လက်ခံဖွယ်ရှိကြောင်း ဌာနအတွင်းမှ ကြားသိရပါသည်။

အဆိုပါ အချက်အလက်များမှာ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း ဌာနဆိုင်ရာ သတင်းများမှ သိရခြင်းဖြစ်သည်။

By Myanmar Education Guide - EDGE

Latest Post News Read 60648 times