လက္မွတ္မဲ့ ဆရာ/ဆရာမ(၂) ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကိုစာေပးစာယူသင္တန္းေပးမည္

လက္မွတ္မဲ့ ဆရာ/ဆရာမ(၂) ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကိုစာေပးစာယူသင္တန္းေပးမည္

ဆရာအတတ္ပညာလက္မွတ္မရွိေသးသည့္ မူလတန္းျပႏွင့္ အလယ္တန္းျပ ႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ကို ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာမွစတင္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ အထိႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ စာေပးစာယူသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။


အေျခခံပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားထဲမွ လက္မွတ္မဲ့အလယ္တန္းတန္းျပ (၂၄၄၉၁) ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ (၁၁၉၄) ဦးစုစုေပါင္းႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္သည္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္စာေပးစာယူသင္တန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရပါသည္။


“ စာေပးစာယူသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးရင္ေတာ့ ဆရာအတတ္ပညာလက္မွတ္ရမွာေပါ့။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အမိ်ဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအရည္အေသြးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ လက္မွတ္မရွိေသးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြလက္မွတ္ရရွိေအာင္ သင္တန္းေပးမွာပါ" ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ၾသဂုတ္ (၂၃) ရက္ကေျပာၾကားသည္။


ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည့္ အလယ္တန္းဆရာအတတ္စာေပးစာယူသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၈) ကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာ (၁၂) ရက္မွ (၂၆) ရက္အထိ (၁၂) ရက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၂၀) ျပည့္ႏွစ္ဧၿပီ (၂၀)ရက္မွ (၂၇) ရက္အထိ သင္တန္းဖြင့္ရက္ (၇) ရက္ႏွင့္ေမ (၅) ရက္အထိ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း (၆) ရက္ျဖင့္ Face to Face ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲကာ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ဆရာဆရာမမ်ား ဆရာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရွိေစၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားသင္ယူသည့္ အရည္အေသြးမ်ားတုိးျမွင့္လာေစရန္ႏွင့္ နည္းစနစ္တက်သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

Read More:>>>> စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာမဟာဘြဲ႔ (EMBA)ႏွင့္ ျပည့္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႔(EMPA)သင္တန္း


၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆိုပါဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလႈိင္လတို႔တြင္ မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔တန္းျပအျဖစ္ ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။


Source; Democracy

 

Education Read 1524 times