၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ (ရက) တောင်ကြီး


၂။ (ရကက) ​ကျောက်တလုံး(တောင်ကြီး)


 

၃။ (ရကခ) အထက(၇)တောင်ကြီး


၄။ (ရကတ) တောင်နီ(တောင်ကြီး)


၅။ (ရကဘ) ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)


၆။ (ရကယ) အေးသာယာ(တောင်ကြီး)


၇။ (ရကအ) အောင်သပြေ(တောင်ကြီး)


၈။ (ရည) ​ညောင်ရွှေ


 

၉။  (ရညက) သပြေကုန်း (ညောင်ရွှေ)

 

၁၀။ (ရညခ) ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)

 

Latest Post News Tips Read 3772 times