Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download Appဆရာဦးဟိန်းဇေယျာ (Basic English) သင်ကြားပို့ချသည့်  (wh-Questions ".... လဲ? မေးခွန်းများ")

ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေကြသူများအွက် 
မသိဖြစ် အမေးဝါကျ (၁၂)မျိုး

(12 Kinds of wh-Questions)

 

 


 

Local News Read 221 times