News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ 

၁ (ပခ) ပဲခူး ၂ (ပခက) အထက(၅)ပဲခူး ၃ (ပခခ) အထက(၇)ပဲခူး ၄ (ပခဇ) ​ေဇာင္းတူ(ပဲခူး) ၅ (ပခတ) ​ေက်ာက္တန္း(ပဲခူး) ၆ (ပခထ) ထန္းေတာႀကီး(ပဲခူး) ၇ (ပခဒ) ထုံးႀကီး(ပဲခူး) ၈ (ပခပ) ပ်ဥ္ပုံႀကီး(ပဲခူး) ၉ (ပခဘ) ဘုရားႀကီး(ပဲခူး) ၁၀ (ပခအ) အင္းတေကာ္(ပဲခူး) ၁၁ (ပစ်) ​ေက်ာက္တံခါး ၁၂ (ပစ်ဎ) ပဲႏြယ္ကုန္း ​(ေက်ာက္တံခါး) ၁၃ (ပစ်ဒ) ဖဒို ​(ေက်ာက္တံခါး) ၁၄ (ပစ်မ) ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း ​(ေက်ာက္တံခါး) ၁၅ (ပစ်သ) သမင္အင္းကုန္း ​(ေက်ာက္တံခါး) ၁၆ (ပစ်အ) ​ေတာကြၽဲအင္း ​(ေက်ာက္တံခါး) ၁၇ (ပည) ​ေညာင္ေလးပင္ ၁၈ (ပညက) ဇီးကုန္းႀကီး(ေညာင္ေလးပင္) ၁၉ (ပညဆ) ႁပြန္တန္ဆာ(ေညာင္ေလးပင္) ၂၀ (ပညဇ) ပုဇြန္ေျမာင္း(ေညာင္ေလးပင္) ၂၁ (ပညဒ) မေဒါက္(ေညာင္ေလးပင္) ၂၂ (ပညလ) ပိန္းဇလုပ္(ေညာင္ေလးပင္) ၂၃ (ပဏ) ​ေ႐ႊက်င္ ၂၄ (ပဏခ) တံခြန္တိုင္​(ေ႐ႊက်င္) ၂၅ (ပဏဇ) ဒုံဇရစ္(ေ႐ႊက်င္) ၂၆ (ပဏတ) တပ္နယ္(ေ႐ႊက်င္) ၂၇ (ပဏပ) ပဒဲေတာ(ေ႐ႊက်င္) ၂၈ (ပထ) သနပ္ပင္ ၂၉ (ပထခ) ကုလားေခ်ာင္းႀကီး(သနပ္ပင္) ၃၀ (ပထစ) ကမာစဲ ( သနပ္ပင္ ) ၃၁ (ပထဘ) ေတာင္ဘက္ကမ္း(သနပ္ပင္) ၃၂ (ပထရ) မင္း႐ြာ(သနပ္ပင္) ၃၃ (ပဒ) ဒိုက္ဦး ၃၄ (ပဒက) ကတုတ္(ဒိုက္ဦး) ၃၅ (ပဒတ) ​ေဖာင္ေတာ္သီ(ဒိုက္ဦး) ၃၆ (ပဒဗ) ဗ်က္ႀကီး(ဒိုက္ဦး) ၃၇ (ပဒလ) လက္ပံသုံးခြ(ဒိုက္ဦး) ၃၈ (ပဒသ) သုံးခြ(ဒိုက္ဦး) ၃၉ (ပဒအ) ဖေအာင္ဝဲ(ဒိုက္ဦး) ၄၀ (ပဟ) ​ေဝါ ၄၁ (ပဟက) ျမစ္က်ိဳး(ေဝါ) ၄၂ (ပဟခ) ​ေညာင္ခါးရွည္(ေဝါ) ၄၃ (ပဟတ) တေနာ္ကြၽန္း(ေဝါ) ၄၄ (ပဟရ) ေဝါ(အေရွ႕)(ေဝါ) ၄၅ (ပဟသ) သူရဲသမိန္(ေဝါ) ၄၆ (ပအ) ကဝ ၄၇ (ပအရ) ရစ္ကန္ႀကီး(ကဝ) ၄၈ (ပအတ) ဝဲပတန္(ကဝ) ၄၉ (ပအန) အုန္းႏွဲ(ကဝ) ၅၀ (ပအပ) သျပဳ(ကဝ)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

၁ (ပခ) ပဲခူး

Loading...


၂ (ပခက) အထက(၅)ပဲခူး

 

Loading...

 

၃ (ပခခ) အထက(၇)ပဲခူး

Loading...

 

၄ (ပခဇ) ​ဇောင်းတူ(ပဲခူး)

Loading...

 

(ပခတ) ​ေက်ာက္တန္း(ပဲခူး)

Loading...

 

၆ (ပခထ) ထန္းေတာႀကီး( ပဲခူး)

Loading...

 

၇ (ပခဒ) ထုံးၾကီး(ပဲခူး)

Loading...

 

၈ (ပခပ) ပ်ဥ္ပုံႀကီး(ပဲခူး)

Loading...

 

၉ (ပခဘ) ဘုရားႀကီး(ပဲခူး)

Loading...

 

၁၀ (ပခအ) အင္းတေကာ္(ပဲခူး)

Loading...

 

၁၁ (ပစ်) ​ေက်ာက္တံခါး

Loading...

 

၁၂ (ပစ်ဎ) ပဲႏြယ္ကုန္း ​(ေက်ာက္တံခါး)

Loading...

 

၁၃ (ပစ်ဒ) ဖဒို ​(ေက်ာက္တံခါး)

Loading...


၁၄ (ပစ်မ) ၿမိဳ႕ေခ်ာင္း ​(ေက်ာက္တံခါး)

Loading...


၁၅ (ပစ်သ) သမင္အင္းကုန္း ​(ေက်ာက္တံခါး)

Loading...


၁၆ (ပစ်အ) ​ေတာကၽြဲအင္း ​(ေက်ာက္တံခါး)

Loading...


၁၇ (ပည) ​ေညာင္ေလးပင္

Loading...


၁၈ (ပညက) ဇီးကုန္းႀကီး(ေညာင္ေလးပင္)

Loading...


၁၉ (ပညဆ) ႁပြန္တန္ဆာ(ေညာင္ေလးပင္)

Loading...


၂၀ (ပညဇ) ပုဇြန္ေျမာင္း(ေညာင္ေလးပင္)

Loading...


၂၁ (ပညဒ) မေဒါက္(ေညာင္ေလးပင္)

Loading...


၂၂ (ပညလ) ပိန္းဇလုပ္(ေညာင္ေလးပင္)

Loading...


၂၃ (ပဏ) ​ေရႊက်င္

Loading...


၂၄ (ပဏခ) တံခြန္တိုင္​(ေရႊက်င္)

Loading...


၂၅ (ပဏဇ) ဒုံဇရစ္(ေရႊက်င္)

Loading...


၂၆ (ပဏတ) တပ္နယ္(ေရႊက်င္)

Loading...

 

၂၇ (ပဏပ) ပဒဲေတာ(ေရႊက်င္)

Loading...

 

၂၈ (ပထ) သနပ္ပင္

Loading...

 

၂၉ (ပထခ) ကုလားေခ်ာင္းႀကီး(သနပ္ပင္)

Loading...

 

၃၀ (ပထစ) ကမာစဲ ( သနပ္ပင္ )

Loading...

 

၃၁ (ပထဘ) ေတာင္ဘက္ကမ္း(သနပ္ပင္)

Loading...

 

၃၂ (ပထရ) မင္းရြာ(သနပ္ပင္)

Loading...

 

၃၃ (ပဒ) ဒိုက္ဦး

Loading...

 

၃၄ (ပဒက) ကတုတ္(ဒိုက္ဦး)

Loading...

 

၃၅ (ပဒတ) ​ေဖာင္ေတာ္သီ(ဒိုက္ဦး)

Loading...

 

၃၆ (ပဒဗ) ဗ်က္ႀကီး(ဒိုက္ဦး)

Loading...


၃၇ (ပဒလ) လက္ပံသုံးခြ(ဒိုက္ဦး)

Loading...

 

၃၈ (ပဒသ) သုံးခြ(ဒိုက္ဦး)

Loading...


၃၉ (ပဒအ) ဖေအာင္ဝဲ(ဒိုက္ဦး)

Loading...

 

၄၀ (ပဟ) ​ေဝါ

Loading...


၄၁ (ပဟက) ျမစ္က်ိဳး(ေဝါ)

Loading...

 

၄၂ (ပဟခ) ​ေညာင္ခါးရွည္(ေဝါ)

Loading...


၄၃ (ပဟတ) တေနာ္ကၽြန္း(ေဝါ)

Loading...

 

၄၄ (ပဟရ) ေဝါ(အေရွ႕)(ေဝါ)

Loading...


၄၅ (ပဟသ) သူရဲသမိန္(ေဝါ)

Loading...

 

၄၆ (ပအ) ကဝ

Loading...


၄၇ (ပအရ) ရစ္ကန္ႀကီး(ကဝ)

Loading...

 

၄၈ (ပအတ) ဝဲပတန္(ကဝ)

Loading...

 

၄၉ (ပအန) အုန္းႏွဲ(ကဝ)

Loading...

 

၅၀ (ပအပ) သျပဳ(ကဝ)

 

Loading...

 

အပုိင္း ၃ ပုိင္း ခြဲၿပီး တင္ျပထားပါတယ္

ၾကည့္လုိေသာ အပုိင္းကုိ ႏွိပ္ပါ။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)