၁၀ တန္းစာေမးပြဲ ဖ်က္သိမ္းၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ႏိုင္သည့္စနစ္ က်င့္သုံးရန္စီစဥ္

၁၀ တန္းစာေမးပြဲ ဖ်က္သိမ္းၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ႏိုင္သည့္စနစ္ က်င့္သုံးရန္စီစဥ္

လက္ရွိက်င္းပေနေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး တကၠသိုလ္မ်ားက တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ ေခၚယူသည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနတို႔ထံမွ သိရသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အေျခခံပညာ ဒြါဒသမတန္း (၁၂ တန္း) ၿပီးေျမာက္သူမ်ားကို အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးရဲလင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲရမည့္အတန္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးေဟာင္းအတန္းမ်ားစာရင္းတြင္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမရွိဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒြာဒသမတန္း (၁၂ တန္း)ကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္အစားထိုးသင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားသည္။
လက္ရွိက်င္းပေနေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ (၁၀ တန္းစာေမးပြဲ) ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ျခင္းမွာ KG+12 သင္႐ိုးသစ္ အစားဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ အထက္တန္းတြင္ ၁၁ တန္းႏွင့္ ၁၂ တန္း ထပ္တိုးလာမည္ျဖစ္ရာ ၁၀ တန္း စာေမးပြဲ တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္၍ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ကမူ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဗဟိုကဦးစီးက်င္းပရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းမႈရွိေၾကာင္းဆိုသည္။

“အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွာ ဗဟိုအဆင့္ကေန စာေမးပြဲစစ္ေဆးမယ္ဆိုတဲ့ စာေလးထည့္ထားတယ္။ အဲဒါကို လာၫွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ပယ္ဖ်က္သည္ ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔သို႔ပယ္ဖ်က္မႈသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ပါက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီးက်င္းပသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သီးျခားဝင္ခြင့္ေခၚယူမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ကမူ အေျခခံပညာဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္တြင္ လက္ရွိက်င္းပေနေသာ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ(တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ) သည္ ၂၀၂၁- ၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ၁၂ တန္းအထိ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အေျခခံပညာ ၁၂ တန္းၿပီးဆုံးပါက အေျခခံပညာအထက္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရမႈ ရွိလာႏိုင္ၿပီး တကၠသိုလ္မ်ားကလည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ သီးျခားေခၚယူသည့္စနစ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္း၏ ကိုယ္ပိုင္မူမ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုကာ တိုက္႐ိုက္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားဟု လူသိမ်ားသည့္တကၠသိုလ္မွာ ၁၄ ခု ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး တကၠသိုလ္အသီးသီးက တိုက္႐ိုက္ဝင္ခြင့္ေခၚယူသည့္စနစ္သာ အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ေအာင္ရန္ သင္ၾကားသည့္ က်ဴရွင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္ ႐ူပေဗဒဌာနမွ ကထိက ဦးေဇာ္မ်ိဳးလႈိင္က ဆိုသည္။

“တိုက္႐ိုက္ေခၚမယ္ဆိုေပမယ့္ တကၠသိုလ္ေတြက သူ႕သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ဥပမာ – ေဆးတကၠသိုလ္ဆိုလည္း အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲ ဘယ္အဆင့္နဲ႔ ေအာင္သူေတြ ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး သတ္မွတ္တာေတြေပါ့။ အမွတ္တစ္ခုတည္းၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္တာမ်ိဳး မရွိေတာ့ဘူးေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးသည့္ ပုဂၢလိက ဝင္ခြင့္သင္တန္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။

Source: The Voice

News Read 976 times