ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (TVET) Departement ႏွင့္ AGTI Society တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (TVET) Departement ႏွင့္ AGTI Society တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္း

Commercial Electrical Wiring Course နဲ႔ Electrical Power Distribution Line Course သင္တန္းေတြကုိ ဆာကူရာ-အင္းစိန္ သင္တန္းေက်ာင္းမွာ စက္တင္ဘာလ အတြင္းဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

သင္တန္းကာလ () လျဖစ္ၿပီး Commercial Electrical Wiring Course သင္တန္းအတြက္ အေယာက္ (၃၀) နဲ႔ Electrical Power Distribution Line Course အတြက္ သင္တန္းသား (၁၅) ဦးစီေခၚယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

သင္တန္းကို သင္ေထာက္ကူပစၥည္းအျပည့္အစုံနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔အညီ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံး တကၠသုိလ္၀င္တန္းအဆင့္ သင္ၾကားဖူးသူေတြ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါတယ္။

 

သင္တန္းကို ၾသဂုတ္ (၃၁) ရက္မွာအသက္ (၁၇) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၂၃)ႏွစ္ထက္မႀကီးသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းSakura-Insein Technical Course တည္ရိွရာ(အင္းစိန္- ေက်ာင္း၀င္း)၊ ေအာက္မဂၤလာဒုံလမ္းမႀကီး၊ ရြာမ၊ အင္းစိန္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ GTI ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း(႐ုံး)၊ အမွတ္-၃၀၃၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း(တတိယထပ္) လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခမဲ့ထုတ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

 

Read More: အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲမွဳပညာဒီဂရီေကာလိပ္မွ ဘြဲ႕သင္တန္း ၄ ခု ၀င္ခြင့္ ေခၚယူမည္

 

ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ () ရက္ မတုိင္မီေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာပါ။

 

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးခန္း- ဖုန္း-၀၁-၃၆၄၃၆၆၃၊ ၀၉-၇၉၅၅၅၅၃၃၄၊ ၀၉-၉၇၅၂၈၉၇၉၇၊ ၀၁-၅၁၉၈၆၃၊ ၀၉- ၅၀၅၆၇၁၇ ေတြကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

 

Source: Internet Journal

 

News Read 1091 times