ကမ႓ာေပၚတြင္ ပညာေရးအေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ား

ကမ႓ာေပၚတြင္ ပညာေရးအေကာင္းဆုံးႏုိင္ငံမ်ား

ကဲ...ဒီေတာ့PISA Rankings 2015 အရ ပညာေရးတြင္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၁. စကၤာပူ

- စကၤာပူႏိုင္ငံက PISA 2015 ဇယားမွာ ဘာသာရပ္သံုးခုလံုး (သခ်ၤာ၊ သိပၸံ၊ စာဖတ္တတ္မႈ) ထိပ္ဆံုးကေန ရပ္တည္ေနပါတယ္။

- အာရွႏိုင္ငံငယ္ေလးက ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈနဲ႕ နာမည္ရွိၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ သခ်ၤာမွာ ရလဒ္အေကာင္းဆံုး ထြက္ရွိပါတယ္။

- ဒီကေက်ာင္းသားေတြက အတန္းတစ္တန္းလံုးအေနနဲ႕ ပုစာၦေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာကို သင္ေပးတ့ဲ သင္ၾကားမႈျဖစ္တ့ဲ “Mastery Method” နဲ႕ သခ်ၤာသင္ယူရၿပီး အ့ဲဒီနည္းလမ္းက ပိုၿပီးသမာရိုးက်ဆန္တ့ဲ ေဖာ္ျမဴလာေတြ အလြတ္ရြတ္ရတ့ဲ သင္ၾကားမႈကေန ခြဲထြက္ပါတယ္။

- ဆရာေတြ ခန္႕အပ္တ့ဲအခါမွာလည္း ထိပ္ဆံုး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘြဲ႕ရေတြကေန ေရြးခ်ယ္ထားတာျဖစ္ၿပီး ဆရာေတြကလည္း လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အရွိန္အ၀ါၾကီးသူမ်ားအေနနဲ႕ အသတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။  

၂. ဂ်ပန္

- ဂ်ပန္ကေက်ာင္းေတြကေတာ့ သိပၸံမွာ ဒုတိယခ်ိတ္ၿပီး၊ သခ်ၤာမွာေတာ့ ကမၻာမွာ နံပါတ္ ၅ နဲ႕ စာဖတ္စြမ္းရည္မွာေတာ့ နံပါတ္ ၈ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

- ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဂဏန္းသခ်ၤာနဲ႕ ပထ၀ီ၀င္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးအသားေပးထားတာျဖစ္ၿပီး Illiteracy Rate 0 အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ထားတ့ဲအတြက္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးကို ရရွိထားတ့ဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။

- ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက ကေလးေတြအေနနဲ႕ ပံုမွန္ဆိုရင္ အကၡရာေပါင္း ၂၆ နဲ႕ ၃၃ လံုးၾကားသင္ယူႏိုင္ျပီး ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ သူတုိ႕မူလတန္းေအာင္ခ်ိန္မွာ ကန္ဂ်ီ (Kanji) အကၡရာေပါင္း ၁,၀၀၆ လံုးကို သိၿပီးေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၃. အက္စ္တိုးနယား

- “New Finland” လို႕ တခ်ဳိ႕ကေခၚၾကၿပီး အက္စ္တိုးနယားကေတာ့ ကမၻာ့အသက္အငယ္ဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေပမယ့္ PISA Rankings ရဲ႕ ထိပ္ဆံုးကို အလွ်င္အျမန္ပဲ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

- အက္စ္တိုးနယားက ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာေရးအတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။

၄. တရုတ္တိုင္ေပ

- ထိုင္၀မ္က နည္းပညာအဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈရဲ႕ ဗဟိုခ်က္အျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ နာမည္ရွိခ့ဲၿပီး အ့ဲဒီကေက်ာင္းသားေတြက နည္းပညာ၊ သခ်ၤာနဲ႕ သိပၸံေတြမွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

- အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္မွာ မျဖစ္မေန ပညာစသင္ယူၾကရျပီး အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္သူကေတာ့ ေက်ာင္းသားအားလံုးရဲ႕ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါတယ္။

၅. ဖင္လန္

- ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ကေလးေတြက အသက္ ၇ ႏွစ္ေအာက္မွာ ေက်ာင္းစတက္တာမ်ဳိး မလုပ္ၾကပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ကမၻာမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ - ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္က ကစားခ်ိန္နဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္မႈအတြက္ သင္ၾကားမႈအေပၚ အေလးထားတ့ဲအတြက္ OECD ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနဲ႕ နည္းနည္းကြဲပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႕အသက္ ၁၆ ႏွစ္မတိုင္ခင္မွာ ဘာစာေမးပြဲမွ မရွိၾကပါဘူး။

၆. မကာအို (တရုတ္)

- မကာအိုက ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေတြ ရရွိၾကတ့ဲ ေက်ာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

- အစိုးရေက်ာင္းေတြ စတိတ္ေက်ာင္းေတြက နည္းနည္းေလာက္ပဲရွိၾကၿပီး အ့ဲဒီေက်ာင္းေတြမွာ ေပၚတူဂီဘာသာနဲ႕ သင္ၾကားၾကပါတယ္  သို႕မဟုတ္ ဘာသာစကားသင္ယူမႈအေပၚကို အမ်ားႀကီး အေလးေပးၾကပါတယ္။

- ေက်ာင္းအမ်ားစုကလည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္ေတြထက္ (vocational subjects) ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာနဲ႕ သိပၸံဘာသာရပ္ေတြအေပၚမွာ မ်ားစြာဗဟိုျပဳထားတ့ဲ selective grammar schools ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

၇. ေဟာင္ေကာင္ (တရုတ္)

- အရင္ UK ကိုလိုနီျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ ေဟာင္ေကာင္ပညာေရးက အရင္ကဆိုရင္ ၿဗိတိန္ပညာေရးစနစ္ပံုစံနဲ႕ အနီးကပ္ဆံုးတူေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတာပါ။

- ပညာေရးအတြက္အခေၾကးေငြေပးရျခင္းမရွိပဲ မူလတန္းနဲ႕ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေတြက မတက္မေနရျဖစ္ပါတယ္။ တသီးတျခားေက်ာင္းေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ Baccalaureate ၊ UK သို႕မဟုတ္ US သင္ရိုးေတြကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

- PISA League ဇယားထဲမွာေတာ့ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ တကၠသိုလ္ပညာေရးက တရုတ္ (ရွန္ဟိုင္း၊ ေပက်င္း၊ က်န္းစု၊ ကြမ္တုန္း) နဲ႕ အတူတူမဟုတ္ပဲ သီးသန္႕ပါ၀င္ေျဖဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

၈. ေတာင္ကိုးရီးယား

- ေတာင္ကိုးရီးယားကေတာ့ ထိပ္တန္းကမၻာ့ academic achievers ေတြထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္လာတာ ၾကာၿပီဆိုေပမယ့္ ဒီလုိျဖစ္လာဖို႕က ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႕ ေက်ာင္းခ်ိန္အၾကာႀကီးေပးႀပီးေတာ့မွသာ ျဖစ္လာတာပါ။

- ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မနက္ ၈ နာရီမွာစၿပီး၊ အ့ဲဒီကေနတခါ ပုဂၢလိက study clubs ေတြကို ဆက္သြားပါတယ္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႕ က်ဳရွင္ဆက္တက္ဖို႕ အခ်ိန္ေပးရသလိုမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။)

၉. နယူးဇီလန္

- နယူးဇီလန္ရဲ႕ ေက်ာင္းသင္ရိုးေတြက UK နဲ႕ မတူတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ဒီက ကေလးေတြက အသက္ ၆ ႏွစ္ မျပည့္မခ်င္း ေက်ာင္းစတက္ဖို႕ မလိုအပ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံထဲမွာလည္း အစိုးရေထာက္ပံ့ထားတ့ဲ တကၠသိုလ္ ၈ ခုရွိၿပီး ဘာသာရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီဂရီေတြ ေပးပါတယ္။

၁၀. တရုတ္

- တရုတ္ႏုိင္ငံက PISA Ranking ထိပ္ပိုင္းကို တက္လာတာက မၾကာေသးမွီႏွစ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတ့ဲ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ (reforms) ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

- Reforms ထဲမွာ စာသင္ၾကားပို႕ခ်မႈ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္နဲ႕ safeguarding mechanisms ပါ၀င္ပါတယ္။

- တရုတ္ရဲ႕ အေျခခံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က စတင္ခ့ဲတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမႈပံုစံေတြမွာလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္သြားဖို႕ ရွိပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: Independent, NCES, OECD

International/Private Read 1725 times