သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေမလဆန္းပိုင္းမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ေမလဆန္းပိုင္းမွာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္

သံလြင္ပုဂၢလိက အလယ္တန္းေက်ာင္းကို ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္မွာျဖစ္ၿပီး မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းအဆင့္အတြက္ လက္ခံသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရေက်ာင္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို လိုက္နာၿပီးေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ေက်ာင္းဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ သင္႐ိုးကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ စစ္ေဆးမႈ ကို ခံရတယ္၊ ေက်ာင္းက ပုဂၢလိက ေက်ာင္းျဖစ္ေတာ့ ထပ္ေဆာင္း သင္ခန္းစာေတြရွိမယ္၊ သူတို႔သင္ၾကားတဲ့ သင္႐ိုးကို အားျဖည့္သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြအျပင္ အဂၤလိပ္စာ ေရးဖတ္ေျပာ၊ အိုင္တီပညာရပ္အေျခခံ၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုစတဲ့ဘာသာရပ္ေတြအျပင္ အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈ စတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

အားကစား ဘာသာရပ္အတြက္ ေဘာလံုး၊ ေဘာလီေဘာ၊ ဘတ္စကတ္ေဘာ၊ ျခင္းလံုး၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ ျမားပစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္စတဲ့ အားကစားနည္းေတြကို နည္းျပဆရာေတြနဲ႔ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပန္းခ်ီ၊ လက္မႈ၊ ဒီဇိုင္းနဲ႔ နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာစတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို လက္ေတြ႕စနစ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္သင္ၾကားေပးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာ၊ ဆရာမတစ္ေယာက္ကို ေက်ာင္းသား ၁၃ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ သင္ၾကားေပးမွာပါ။

ေမလဆန္းမွာ စတင္လက္ခံမွာ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ခကေတာ့ ေကဂ်ီတန္း (သူငယ္တန္း) နဲ႔ ပထမတန္းအတြက္ တစ္လကို က်ပ္ ၁၅၀,ဝ၀ဝ၊ ဒုတိယတန္းနဲ႔ တတိယတန္းအတြက္ တစ္လကို က်ပ္ ၁၇၀,ဝ၀ဝ၊ စတုတၳတန္းနဲ႔ ပဥၥမတန္း၊ ဆဌမတန္းအတြက္ က်ပ္ ၁၈၀,ဝ၀ဝ၊ သတၱမတန္းနဲ႔ အဌမတန္းအတြက္ တစ္လကို ေက်ာင္းလခက်ပ္ ၂၀ဝ,ဝ၀ဝ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာအတန္း အလိုက္ ေက်ာင္းလခရဲ႕ ပထမ ႏွစ္လစာကို ႀကိဳ တင္ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္း အပ္ႏွံတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ေက်ာင္း ဝတ္ စံုေၾကး၊ ေက်ာင္းကားဝန္ ေဆာင္မႈ၊ ေန႔လယ္စာ ထမင္းဘူးဝန္ေဆာင္မႈ စတဲ့ ဝန္ ေဆာင္မႈေတြအတြက္ သီးျခားကုန္က်ခံရ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္အခါ လုိအပ္ခ်က္မ်ား

ေက်ာင္းအပ္ႏွံလိုတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္မွတ္ (TC) မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ Monthly Report Card (MRC) မူရင္းနဲ႔ မိတၱဴ၊ အလယ္တန္းအဆင့္ အတြက္ (Comprehensive Personal Record CPR) မူရင္းနဲ႔ မိတၱဴ၊ ေကဂ်ီတန္း အတြက္ ေမြးစာရင္းမူရင္းနဲ႔ မိတၱဴ၊ ကာကြယ္ေဆးထိုး မွတ္တမ္းနဲ႔ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း မိတၱဴ၊ မိဘ၊ေမြးခ်င္း၊ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ မိဘရဲ႕ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ၊အိမ္ေထာင္ စုစာရင္းမိတၱဴ စတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြပါရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: kumudra journal

International/Private Read 1233 times