အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆန္းသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္မည္

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ဆန္းသက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ျမွင့္တင္မည္

ယေန႕နံက္ပိုင္းတြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ စဥ့္ငူေအာင္ဆန္း ရပ္ကြက္ရွိ ေအာင္ဆန္းစက္မႈလက္မႈ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းအား ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ လက္ရွိ ပင္မ အေဆာက္အဦးအား ျဖိဳဖ်က္ျပီး အဆင့္ ျမင့္ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေဆာက္လုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ အခမ္းအနားအား အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ပညာေရးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး/ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႕မွ လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး/ လႈမႈေရးဝန္ႀကီး အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္/အမ်ိဴ းသားလႊတ္ ေတာ္/ တိုင္းေဒသႀကီး(၁)/တိုင္းေဒသႀကီး(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား/ခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းမ်ား/ျမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရံုး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

အခန္းအနားတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဴ းသိမ္းႀကီးမွ ေအာင္ဆန္းစက္မႈလက္မႈအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေဆာက္အဦးသည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ႀကာခဲ႔ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းမ်က္ႏွာစာအပါအဝင္အတြင္းပိုင္ ၌ အေတာ္အေျခအေနဆိုးရြားစြာ ျမင္ေတြ႕ေနပါသျဖင့္ ယခုမိမိတို႕၏ အစိုးရလက္ ထက္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း...

အထူးသျဖင့္ယခုေက်ာင္းေဆာင္အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဒသခံလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ာ၏ႀကိဳးစားမႈေႀကာင့္လည္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာႀကားခဲ႕ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးတင္ေမာင္ ထြန္းမွအမွာ စကားေျပာႀကားခဲ႔ပါသည္။

ဆက္လက္၍ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ မ်ားမွလည္း မိမိတို႕ျမိဳ႕နယ္သူ/သားမ်ားအတြက္ ယခုလိုေဆြေႏြး ညိွဳႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရသည့္အတြက္ အလြန္ေက်နပ္ရပါေႀကာင္း ထို႕အျပင္ပင္မေက်ာင္းေဆာင္ အေနာက္ရွိ " ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္တစ္ခုတည္းရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္း ကေတာ္ ေဒၚခင္ႀကည္ ကိုယ္တိုင္ ပႏၷက္ခ်ခဲ႕သည္ ဗိုလ္ခ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းထိုင္လ်က္ ေႀကးရုပ္ထု ပန္းျခံအား အဘက္ဘက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ကိုႀကားသိရ၍ ျမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စားဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရပါေႀကာင္း ေျပာႀကားသြားခဲ႕ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားမွ လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔အတူ ပူးေပါင္း ၍ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေႀကာင္းေျပာႀကားခဲ႔ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳဴ ပ္အေနျဖင့္ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ မိမိတို႕တစ္သက္တာ ယခုလို အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဟု မျမင္မိပါေႀကာင္း ျပည္သူအစိုးရလက္ထက္တြင္ မိမိတို႕၏ေက်းဇူရွင္ ဗိုလ္ခ်ဴ ပ္ေအာင္ဆန္းပုံရိပ္ကိုလည္း မေျဖာင့္ပ်က္ပဲ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀ေက်ာ္ အကုန္က်ခံ ေဆာင္လုပ္ေပးသြားမည္ ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အဦး မ်ားအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ေပးမည့္သူ အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေႀကာင္းေျပာႀကားခဲ႕ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

source:Kyaw Moe FB

News Read 2042 times