၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု


၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ်၊ အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးစကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ အပိုင်း(၁) ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။

 

 

MOE.GOV

Latest Post News Tips Read 8295 times