၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာမွ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး ဟု ဆို

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာမွ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး ဟု ဆို

“လက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက အနည္းငယ္ပဲရွိေသးတယ္။ အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္စာရင္းထြက္ေနၿပီဆုိတာက မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဌာကက အတည္ျပဳထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္စဥ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္လထဲမွာ က်င္းပတာမွန္ေပမယ့္ ဘယ္ေန႔မွာ ဘယ္ဘာသာေျဖမယ္၊ ဘယ္ေန႔နားမယ္ဆိုတာေတြ ဘာမွမလုပ္ရေသးပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

READ - တကၠသိုလ္ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေျပာင္းမည့္တကၠသိုလ္က လက္ခံႏိုင္မွသာ ေျပာင္းခြင့္ျပဳမည္

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ေပးပို႔လာေသာ တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ စာရင္းမ်ားကို တြက္ခ်က္လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရ စာရင္းမ်ား အရ ဖြင့္လွစ္ရမည့္ စာစစ္ဌာနမ်ား၊ ထပ္မံလုိအပ္မည့္ စာစစ္ဌာနအေရအတြက္ မ်ားကို စိစစ္ေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျဖဆုိမည့္ ေက်ာင္းသာ ဦးေရ စာရင္းမ်ားမွာ အတိအက် ထုတ္ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးဘဲ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားမွ ေပးပို႔ေနဆဲ အခ်ိန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျဖမယ့္ ေက်ာင္းသားဦးေရကလည္း အခုထိဘာမွ ေျပာလုိ႔မရေသးပါဘူး။ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြက ေျဖမယ့္ ေက်ာင္းသားဦးေရေတြကို ေပးပို႔ေနဆဲမို႔ပါ။ အခုအြန္လုိင္းမွာ ေျပာေနတာကေတြကေတာ့ မႏွစ္က ဘယ္ေလာက္ေျဖခဲ့တဲ့ အေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာေနတာေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: democracy today

News Read 4814 times