ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းမွ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းမွ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

**အေထြေထြဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၃) အတြက္ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

**ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္မ်ားအသင္းက ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေကာ်င္း Myanmar Institute of Banking တြင္အေထြေထြ ဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းကို မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

**သင္တန္းအမည္

အေထြေထြဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၃)

 

**သင္တန္းကာလ

အခ်ိန္ျပည့္ ရက္သတၱပတ္ (၁၂) ပတ္၊ (--၂၀၁၉) ရက္မွ (၂၀--၂၀၁၉) ေန႔အထိ၊ နံနက္ (၉း၄၅) မွ ညေန (၄း၁၀ )အထိ

 

**သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ား

- Law

- Economics

- Banking (Central Banking), (Commercial Banking)

- Accounts

- Auditing

- Marketing

 

Read More: တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊဲေခ်ာ္ခဲ့ရေသာသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး

 

**အရည္အခ်င္း

- အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားၿပီး အသက္ေမြးဝမး္ေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ား ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

- အေထြေထြဘဏ္လုပ္ငန္းသင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဒီပလိုမာသင္တန္း (Diploma in Banking-DB) သို႔ဝင္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီး တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

 

** ပို႔ခ်မည့္ေနရာ

ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ တတိယထပ္ရွိ သင္တန္းခန္းမ

 

**သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ (၂၈--၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

 

** ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္ ()၊ စည္ပင္လိမ္းသစ္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၅၄၈၁၄၆၊ ၀၁-၈၆၀၅၅၄၃

 

Source:Myanmar Banks Association Admin

 

News Read 533 times