တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားဖို႔ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ေပးမည္

တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားဖို႔ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ေပးမည္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔လည္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပဲြမွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားဖို႔ တကၠသိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္က ဆရာ ဆရာမေတြကို ေခၚယူၿပီး အခ်ိန္ပိုနဲ႔ အနီး ကပ္သင္ၾကားမယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ႏွစ္ကထက္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္မားဖို႔ စီမံခ်က္ေရးဆဲြဲေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ၿပီး အနီးကပ္အခ်ိန္ပိုေတြ သင္ၾကားရမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

တကၠသိုလ္ ဆရာဆရာမေတြ ေခၚယူသင္ၾကားတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ထားတာမရွိဘဲ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြအေနနဲ႔ မိမိအစီအစဥ္နဲ႔ ေခၚယူရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရးအတြက္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြက ဖိတ္ေခၚမယ္ဆိုရင္ လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာ ဆရာမေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ပို႔ခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းအေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္တဲ့သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ အထက္တန္းျပ လိုအပ္ခ်က္အေနနဲ႔ အထက္တန္းျပရာထူး ထမ္းေဆာင္ေနရၿပီး စာစစ္ အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးတဲ့ ဆရာ ဆရာမေတြအတြက္လည္း သိထားသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စာေမးပြဲေျဖတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ မွားေလ့မွားထရွိတဲ့အရာေတြကို ေျပာျပၿပီး သည္အမွားေတြကို ေရွာင္ႏိုင္ရင္ သူတို႔ အမွတ္ရေတြ ပိုရေအာင္၊ ၿပီးေတာ့အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမွာ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနတာေတြကို ရွင္းျပေပးျခင္းေတြ ျပဳ လုပ္ေပးမွာပါ။

အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရး ေက်ာင္းေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြကိုပါ လိုက္လံေဆြးေႏြးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာေတာ့ ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း ေလာက္ပဲ ျပဳ လုပ္ရပါေသးတယ္။

အထက္တန္းေတြမွာ တခ်ိဳ႕အထက္တန္းျပဆရာ ဆရာမေတြ သင္သာ သင္ေနရတာ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းအေၾကာင္း မသိေသးတဲ့ဆရာ ဆရာမေတြ အလဲြအေခ်ာ္ေလးေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ အေတြ႕အႀကံဳဖလွယ္ေပးတာပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စာစစ္အေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီးသားသူေတြကေတာ့ သိပ္ၿပီး ျပႆနာမရွိဘူးပါဘူး၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေက်ာင္းေျပာင္းရတယ္၊ ေက်ာင္းသစ္ေရာက္ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္အရ ကိုယ္သင္တဲ့ဘာသာရပ္ကေန တျခား ဘာသာ ေျပာင္းသင္ရတာေတြရွိတယ္၊ အဲဒီဘာသာေတြအတြက္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာစစ္အေတြ႕အႀကံဳ မရွိေသးတဲ့ဆရာ ဆရာမေတြအတြက္ သိထားသင့္ တာေတြကို ေဆြးေႏြးေပးပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: kumudra journal

News Read 3646 times