ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ယူ႐ို (၁၀) သန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့မည္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရးက႑

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ယူ႐ို (၁၀) သန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့မည္ နည္းပညာႏွင့္သက္ေမြးပညာေရးက႑

နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႔ KfW တို႔က ယူရို (၁၀) သန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ သီးျခား သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ကို ဇူလိုင္ ၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

 

ယူရို (၁၀) သန္းခန္႔ ေထာက္ပံ့မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံ (မႏၱေလး)၊ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း( မႏၱေလး၊ ေတာင္ႀကီး) အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ နည္းပညာျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းဌာန(ဘယ္လင္း) တို႔မွာ သင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္နဲ႔ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယူ႐ို () သန္းခန္႔ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မယ့္အျပင္ ယူ႐ို () သန္းခန္႔ျဖင့္ အဆိုပါ ျဖည့္ဆည္းမယ့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Read More: အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို အြန္လိုင္းစနစ္ ေျပာင္းလဲမည္

 

KfW ရဲ႕အေထာက္အပံ့နဲ႔ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ (အင္းစိန္၊ေရႊျပည္သာ)၊ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ရြာမ) တို႔မွာလည္း TVET Reform Program Phase I ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ (TVET Reform Program Phase II) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ TVET က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ၍ လုပ္ငန္းခြင္၊ ေစ်းကြက္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုရရွိလာေစမွာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

Source: Internet Journal

 

News Read 770 times