တက္ကသိုလ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အကြံပြုချက်


ပညာရေးမူဝါဒသုတေသနစင်တာ၏ နောက်ထပ်မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် တက္ကသိုလ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းရေးအကြောင်းကို မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။ ဤမူဝါဒအကျဉ်းချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်/ကောလိပ်များတွင် တက္ကသိုလ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။ 

မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်/ကောလိပ်များတွင် တက္ကသိုလ်ကောင်စီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အကြံပြုချက် 

 

What Kinds of University Councils Will Be Envisioned in Myanmar Public Universities

 

Latest Post Read 181 times