အသက္ႀကီးသူ၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆရာမမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာမစစ္ခိုင္းရန္ ၫႊန္ၾကား

အသက္ႀကီးသူ၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆရာမမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာမစစ္ခိုင္းရန္ ၫႊန္ၾကား

အသက္ (၅၈) ႏွစ္အ ထက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ က်န္း မာေရးမေကာင္းသူႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ဆရာမမ်ားကို တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာစစ္ေဆးသည့္ တာဝန္မေပးရန္၊ စာစစ္တာဝန္ေပးခံရသည့္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအား မဂၤလာေဆာင္၊ ခရီး သြားျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ျငင္းပယ္ခြင့္ မျပဳရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ အေျဖလႊာ စစ္ေဆးရန္ လုပ္သက္ ၂ ႏွစ္အထက္ရွိ  ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီမတိုင္မီ တာဝန္ေပးရန္ႏွင့္ စာစစ္တာဝန္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ႐ံုး မ်ားသို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

တာဝန္ေပးခံရသူမ်ားသည္ မဂၤလာေဆာင္ရွိျခင္း၊ ပညာ ေရးဘြဲ႕စာေပးစာယူသင္တန္းအတြက္ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းစသည့္ အေၾကာင္း ျပခ်က္တို႔ျဖင့္ မျငင္းပယ္ရန္၊ ကာယကံရွင္ကလြဲ၍ ေဆြမ်ိဳး မိတ္ေဆြ မ်ား က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မျငင္းပယ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

‘‘တာဝန္ခ်ထားကတည္းက စာစစ္သြားႏိုင္မယ့္သူကို ေသခ်ာ ေရြးဖို႔ေျပာထားတယ္။ တာဝန္ ေပးၿပီးမွေတာ့ ျငင္းလို႔မရဘူး။ ခရီးသြားမွာမို႔၊ အိမ္ကိစၥရွိလို႔ ျငင္း ၾကတာမ်ိဳးရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ငယ္တဲ့ ဆရာမေလးေတြပါေတာ့ မဂၤလာ ေဆာင္က အဲဒီရက္ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ ေျပာတာလည္းရွိတယ္။

အဲဒါ ေၾကာင့္ တစ္ခါတည္း စာထုတ္ ေျပာထားတာ’’ ဟု အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အသက္ (၅၈) ႏွစ္ အထက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ရွိသူမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား၊ အသက္ (၂) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးရွိသူမ်ားကို စာစစ္တာဝန္ျငင္းပယ္ခြင့္ျပဳထား သည္။ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီး ႏွစ္ဦးစလံုး တာဝန္ေပးခံရပါက တစ္ဦးကို ျငင္းပယ္ခြင့္ျပဳထားသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအေျဖလႊာမ်ားကို ဧၿပီအတြင္း ႏိုင္ငံ အႏွံ႔ရွိ တကၠသိုလ္ ၁၀ ခုတြင္ နီး စပ္ရာအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား မွ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၊ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားက စစ္ေဆးရသည္။

အေျဖလႊာစစ္ေဆးခကို တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀၀ ေပး သည္။

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာ စစ္ေဆးရာတြင္ Check (မင္နီျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း)၊ Crosscheck (မင္အစိမ္းေရာင္ျခင့္ စစ္ေဆးျခင္း)၊ Counter-Crosscheck (မင္ခရမ္းေရာင္ျဖင့္ စစ္ ေဆးျခင္း) သံုးႀကိမ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ သာ အေျဖလႊာတစ္အုပ္ စစ္ေဆး ၿပီးစီးသည္ဟု သတ္မွတ္ထား သည္။

ယင္းသို႔ စာစစ္ရာတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေျဖလႊာ အုပ္ ၂၀ ခန္႔သာ စစ္ေဆးၿပီးေၾကာင္း စာစစ္အေတြ႕ အႀကံဳရွိ ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ားက ဆိုသည္။

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲကို မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္ အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

source: 7day

News Read 1614 times