ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္(၈) သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အနာဂတ္အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေပၚထြက္ေရး ရည္ရြယ္ကာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ သ ေဘာ တူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ Hospitality and Catering Training Academy (HCTA) တြင္ Certificate in Hotel Operation ႏွင့္ Certificate in Culinary Arts အပတ္စဥ္ (၈) သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ တတိယပတ္ အတြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ သင္တန္းေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားမွ ASEAN Competency သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား အတိုင္း သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္

ေနရာ - HCTA သင္တန္းေက်ာင္း၊ N-61၊ က်ီးကန္ေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

သင္တန္းကာလ - စာေတြ႕(၆)လ + လက္ေတြ႕(၂)လ လုပ္ငန္းခြင္အလုပ္သင္

သင္တန္းအခ်ိန္ - နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄)နာရီ၊ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ။

ေလၽွာက္လႊာထုတ္ေပးမည့္ေန႔ - (02.01.209)

ေလၽွာက္လႊာပိတ္မည့္ေန႔ - (31.01.2019)

ေလၽွာက္လႊာထုတ္ယူရမည့္ေနရာ - HCTA သင္တန္းေက်ာင္း၊ N51၊ မက်ီးကန္ေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

- HCTA Kawhmu face-book account + HCTA Website တို႔တြင္လည္း Download ရယူနိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ရမည့္ေနရာ -  HCTA သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ Social Media မ်ားျဖစ္သည့္ Messenger၊ Viber (09 251034566, 09 250807055) ႏွင့္ E-mail (hctakawhmu@gmail.com)

သင္တန္းေလၽွာက္ထားရန္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ -

(၁) တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (၁၀) တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ဆဲႏွင့္ တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕တစ္ခုခု ရရွိၿပီးသူမ်ား ၊

(၂) အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္း

(၃) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၄) သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာနိုင္သူႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆုံးေအာင္တက္ေရာက္နိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။

(၅) သင္တန္းေလၽွာက္လႊာတြင္ ေလၽွာက္ထားသူကိုယ္တိုင္ လက္ေရးျဖင့္ ျဖည့္သြင္းရပါမည္။

သင္တန္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲႏွင့္ လူေတြ႔ ေျဖဆိုရမည့္သူမ်ား စာရင္းအား (၁၁.၀၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ HCTA သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ HCTA Kawhmu face-book account တို႔တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရကန႔္သတ္ထားပါသည္။

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီသူမ်ား၊ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အစားအေသာက္ စီမံ ခ်က္ျပဳတ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း (09 25103466, 09 25080055) သို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Form

Form1

source: daw khinkyi foundation

News Read 6977 times