(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားဘာသာအေျခခံပညာဒါနသင္တန္း

(၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုရီးယားဘာသာအေျခခံပညာဒါနသင္တန္း

**ကိုရီးယားဘာသာကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား။

**ကိုရီးယားစကားျပန္၀င္လုပ္ခ်င္သူမ်ား။

**ဆရာ၊ဆရာမလုပ္လိုသူမ်ား။

**TOPIK ( သံရံုး)စာေမးပြဲ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခ်င္သူမ်ား။

**13 ႀကိမ္ေျမာက္ EPS စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီး ကိုရီးယားသို႔ အလုပ္သြားလုပ္လိုသူမ်ား။

**ကိုရီးယားဘာသာျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံမွစ၍ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္သည္အထိ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးပါသည္။

 

**သင္တန္းကာလ ()လခြဲ**
**သင္တန္းေၾကးနဲ႔ စာ႐ြက္စာတမ္းေၾကး(ငါးေထာင္က်ပ္)**

 

Section-A

(တနလၤာေန႔၊ အဂၤါ) ညေန () နာရီမွ () နာရီ (၂၉--၂၀၁၉)

Section-B

(တနဂၤေႏြ) နံနက္ () နာရီမွ (၁၁) နာရီ (၂၈--၂၀၁၉)

 

**အမွန္တကယ္တတ္ေျမာက္ခ်င္သူမ်ား အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။**

 

Read More>>>>ျမန္မာႏိုင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ဝင္ခြင့္

 

**လိပ္စာ**

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ေဆးရံုေရွ႕မွတ္တိုင္၊ သီရိနႏၵာ (၂၇) လမ္း၊ တိုက္အမွတ္ (၂၁၆) ပထမထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၆၇၄၀၄၃၉၄၈ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ Viber မွလည္းနာမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

 

**လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ အမွန္တကယ္တက္ေရာက္ႏိုင္မွသာ စာရင္ေပးသြင္းေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

 

Source: Thoon Si

 

News Read 907 times