Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁။  (ဆမဥ) မြောက်ဥက္ကလာပ

၂။ (ဆမမ) အထက(၄)မြောက်ဥက္ကလာပ

၃။ (ဆမရ) အထက(၆)မြောက်ဥက္ကလာပ

၄။ (ဆမဝ) အထက(၇)မြောက်ဥက္ကလာပ

၅။ (ဆရက) ရန်ကင်း

၆။ (ဆတဥ) တောင်ဥက္ကလာပ

၇။ (ဆသက) သင်္ကန်းကျွန်း

၈။ (ဆသဝ) သုဝဏ္ဏ

၉။ (ဆဗထ) ဗိုလ်တထောင်

၁၀။ (ဆပဇ) ပုဇွန်တောင်

Latest Post News Tips Read 38710 times