၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁၀)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၉၀    (ရဂ)    ကွတ်ခိုင်    


 

၉၁    (ရဂန)    နမ့်ဖ​တ်ကာ(ကွတ်ခိုင်)    

၉၂    (ရစ)    နမ့်ခမ်း    


 

၉၃    (ရမ)    ​ကျောက်မဲ    


 

၉၄    (ရမင)    မိုင်းငေါ့(ကျောက်မဲ) 


 

၉၅    (ရင)    နောင်ချို    


 

၉၆    (ရငက)    ကံကြီး(နောင်ချို)    


 

၉၇    (ရငဘ)    ဘန့်ဘွေး(နောင်ချို)    


 

၉၈    (ရငသ)    သုံးဆယ်(နောင်ချို)    


 

၉၉    (ရဆ)    နမ့်ဆန်(မြောက်)

Latest Post News Tips Read 971 times