၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁၀)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၈၂။ (ရဂ) ကွတ်ခိုင်
၈၃။ (ရဂန) နမ့်ဖ​တ်ကာ(ကွတ်ခိုင်)
၈၄။ (ရစ) နမ့်ခမ်း
၈၅။ (ရမ) ​ကျောက်မဲ
၈၆။ (ရမင) မိုင်းငေါ့(ကျောက်မဲ)
၈၇။ (ရင) နောင်ချို
၈၈။ (ရငက) ကံကြီး(နောင်ချို)
၈၉။ (ရငဘ) ဘန့်ဘွေး(နောင်ချို)
၉၀။ (ရဆ) နမ့်ဆန်(မြောက်)

Latest Post News Tips Read 47 times