Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၉)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၈၁။ (အငရ) ရေလဲကလေး(မအူပင်)


၈၂။ (အငလ) လယ်ကိုင်း(မအူပင်)


၈၃။ (အည) ညောင်တုန်း


၈၄။ (အညက) ငှက်ပျောကျွန်း(ညောင်တုန်း)


၈၅။ (အညခ) ချောင်းကြီး(ညောင်တုန်း)


၈၆။ (အညန) နတ်ပေး(ညောင်တုန်း)


၈၇။ (အညပ) သပြေချောင်း(ညောင်တုန်း)


၈၈။ (အညမ) မဲဇလီဒလ(ညောင်တုန်း)


၈၉။ (အညလ) ဆားမလောက်(ညောင်တုန်း)


၉၀။ (အတ) အထက(၁)ပန်းတနော်

 

Latest Post News Tips Read 5721 times