Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၃)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၁။ (အစလ) လှည်းဆိပ်(ကျောင်းကုန်း)


၂၂။ (အဈ) ငပုတော


၂၃။ (အဈက) ကမ်းနီ(ငပုတော)


၂၄။ (အဈခ) ကျောက်ချောင်း(ငပုတော)


၂၅။ (အဈဂ) ကျုံကူး(ငပုတော)


၂၆။ (အဈင) ငရုတ်ကောင်း(ငပုတော)


၂၇။ (အဈဋ) ပြင်ခရိုင်(ငပုတော)


၂၈။ (အဈတ) တောင်ကလေး(ငပုတော)


၂၉။ (အဈပ) မန်ကျည်းပင်(ငပုတော)


၃၀။ (အဈလ) ကျောက်ကလပ်(ငပုတော)

 

Latest Post News Tips Read 6384 times