Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁၇)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၆၁။ (အမဃ) ကံကြီး(မြောင်းမြ)


၁၆၂။ (အမင) ငါးမြင်းချောင်း(တူး)(မြောင်းမြ)


၁၆၃။ (အမစ) စကမြား(မြောင်းမြ)


၁၆၄။ (အမဆ) တောင်ပေါ်စု(မြောင်းမြ)


၁၆၅။ (အမန) ဂုန်နီ(မြောင်းမြ)


၁၆၆။ (အမမ) အထက(၇)ကွယ်လွယ်(မြောင်းမြ)


၁၆၇။ (အမရ) ရေကျော်(မြောင်းမြ)


၁၆၈။ (အမလ) သိလ္လာ(မြောင်းမြ)


၁၆၉။ (အခ) ဝါးခယ်မ


၁၇၀။ (အခခ) ကျွန်းကုန်း(ဝါးခယ်မ)

 

Latest Post News Tips Read 3082 times