Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁၅)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၄၁။ (အဒတ) တော်ကမယ်(ဒေးဒရဲ)


၁၄၂။ (အဒဒ) ကျုံဒါး(ဒေးဒရဲ)


၁၄၃။ (အဒန) နောက်ပြန်ဒိုး(ဒေးဒရဲ)


၁၄၄။ (အဘ) ဘိုကလေး


၁၄၅။ (အဘက) မြင်းကကုန်း(ဘိုကလေး)


၁၄၆။ (အဘစ) စက်ဆန်း(ဘိုကလေး)


၁၄၇။ (အဘဆ) ရုပ်ဆိုင်(ဘိုကလေး)


၁၄၈။ (အဘဒ) ကဒုံကနိ(ဘိုကလေး)


၁၄၉။ (အဘပ) ပေချောင်းကြီး(ဘိုကလေး)


၁၅၀။ (အဘလ) အောက်လှည်းဆိပ်(ဘိုကလေး)

 

Latest Post News Tips Read 5125 times