Sales Hotline : 09448001653   Find A Tutor     Download App


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)(အပိုင်း-၁၁)

၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၀၁။ (အတလ) ရွှေလှေ(ပန်းတနော်)


၁၀၂။ (အတအ) အင်းမ(ပန်းတနော်)


၁၀၃။ (အန) ဓနုဖြူ


၁၀၄။ (အနခ) ရုံးချောင်း(ဓနုဖြူ)


၁၀၅။ (အနစ)စံကင်း(ဓနုဖြူ)


၁၀၆။ (အနဆ) ဆကာကြီး(ဓနုဖြူ)


၁၀၇။ (အနတ) ကျုံတနီး(ဓနုဖြူ)


၁၀၈။ (အနရ) ရေလဲ(ဓနုဖြူ)


၁၀၉။ (အနလ) အလမျိုး(ဓနုဖြူ)


၁၁၀။ (အနဝ) တော်ဝ(ဓနုဖြူ)

 

Latest Post News Tips Read 3763 times