၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Website, Facebook မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာေပးမည္

၂၀၁၇ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္းကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Website, Facebook မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေၾကညာေပးမည္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုထားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို မိမိတို႔ အိမ္မွေန၍ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ႏွင့္ Website တို႔မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အြန္လိုင္းမီဒီယာေတြကေနပဲ ေၾကညာမွာပါ။ Facebook Team နဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ညွိႏိႈင္းလို႔ရရင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာကေန အရင္ႏွစ္ကအတိုင္း ေၾကညာေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

အျခားအြန္လုိင္းအေနနဲ႕ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ Website က ၾကည့္လို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။

လက္ရွိတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွိေနေသာ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆုိေသာ ေအာင္စာရင္းမ်ားဟု share ျပဳလုပ္ၿပီး ေျပာၾကားေနမႈမ်ား ရွိပါသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေျဖဆိုထားေသာ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ား ထြက္ရွိမည့္ရက္အား ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တရား၀င္ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဦးေရ ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: democracy today

News Read 24579 times