၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် Stipendium Hungaricum Scholarship Programme


၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် Stipendium Hungaricum Scholarship Programme (nondegree/ Bachelor/ Master/ One-Tier Master/ Doctoral)  အသီးသီးသို့ သတ်မှတ်ချကာ ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 

ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ၊ Stipendium Hungaricum Scholarship Programme သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆိုပြုလျှောက်ထားသူများ၏ အမည်စာရင်းအား တန်းစီဇယားနှင့်အတူ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် အဆိုပါ ပညာသင်ဆုသင်တန်းအသီးသီးသို့ သက်ဆိုင်ရာဝက်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် (၁၅-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားခဲ့ပြီးသူများအနက်မှ ရွေးချယ်အဆိုပြုနိုင်ရေးအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကျင်းပစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် လူတွေ့ နှုတ်မေး စစ်ဆေးခြင်းအား Online စနစ်ဖြင့် ဆက်လက်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မေးခွန်းလွှာအား ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ စာမေးပွဲမေးခွန်းလက်ခံမည့် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၏ Email သို့ (၂၆-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဖြေလွှာများစစ်ဆေးရန်အတွက် အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းအား (၂၇-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စာမေးပွဲမေးခွန်းလက်ခံခဲ့သည့် တာဝန်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ Email သို့ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နေ့ရက် အချိန် ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာရပ် ဖြေဆိုရမည့် တက္ကသိုလ်

(၂၇.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့

(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

၉း၀၀ နာရီ မှ

၁၀ဂ၀၀ နာရီထိ

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်/

ဒီဂရီကောလိပ်/ကောလိပ်

ရေးဖြေ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် လူတွေ့နှုတ်မေးစာမေးပွဲအား ဆက်လက်ဖြေဆို ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၆.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့

(စနေနေ့)

နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ 

မွန်းလွဲ ၄း၀၀ နာရီထိ

အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Online စနစ်ဖြင့် ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီးများအနေဖြင့် စာမေးပွဲမေးခွန်းလက်ခံမည့် တာဝန်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Email လိပ်စာများအား ပုံစံ (၁)အတိုင်းလည်းကောင်း၊ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသူများ၏ အမည်စာရင်းအား ၎င်းတို့လျှောက်ထားသည့် သင်တန်းအမျိုးအစား နှင့်အတူ တိကျစွာဖော်ပြ၍ ပုံစံ (၂)အတိုင်းလည်းကောင်း ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်၍ [email protected] သို့ (၁၈-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၄ ၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ပါရန်နှင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက် အလက်များအား သတ်မှတ်ထားသော Email သို့ ပေးပို့ခြင်းမရှိသူများနှင့် သတ်မှတ်ချိန်ထက်နောက်ကျ ရောက်ရှိလာသော အမည်စာရင်းများအား လက်ခံစဉ်းစားသွားမည် မဟုတ်ကြောင်းတစ်ပါတည်း အကြောင်း ကြားအပ်ပါသည်

  • ပုံစံ(၁) (စာမေးပွဲမေးခွန်းလက်ခံမည့် တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Email လိပ်စာ) 
  • ပုံစံ(၂) (လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Email လိပ်စာ၊ လျှောက်ထားသည့် သင်တန်းအမျိုးအစား - မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်)
  •  Doctoral Programme သို့ လျှောက်ထားသည့်တက္ကသိုလ်မှ Supervisor ၏ ထောက်ခံစာ
  • လျှောက်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာနှင့် ကိုယ်ရေး (၃၆)ချက်

ပိုမိုသိရှိလိုပါက >>> Click Here <<< 


By Myanmar Education Guide (EDGE) 

International Read 127 times