“ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္အမွန္တကယ္ ပညာကိုေသခ်ာသင္ယူသင့္သလဲ”

“ငယ္ရြယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္အမွန္တကယ္ ပညာကိုေသခ်ာသင္ယူသင့္သလဲ”

ငယ္စဥ္အခါ ပညာရွာဆိုတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုမိဘမားက ပညာသင္ၾကားရန္ စတင္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကသည္။”ေက်ာင္း” ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝမွာအေရးပါတဲ့

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျဖစ္တည္ခဲ့တယ္။ မူလတန္းမွ စၿပီးတကၠသိုလ္ တန္းေအာင္ျမင္သည့္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးၿပီး ပညာကိုသင္ယူခဲ့ၾကရတယ္။

 

အဲ့ဒီလိုအခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးေပးဆပ္ၿပီး သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ပညာရပ္မ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိတာေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သာ အသံုးခ်တတ္္လွ်င္ ဘယ္လိုပညာမ်ိဳးမဆို အက်ိဳးရွိသြားေပလိမ့္မယ္။ အသံုးမခ်တတ္ဘူးဆိုရင္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ဘြဲ႔ေတြ ဒီဂရီေတြ ယူထားပါေစ အက်ိဳးရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

ထိုကဲ့သို့အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်နိုင္ဖို႔အတြက္ ငယ္စဥ္ကပင္ပညာကို ေသခ်ာစြာ သင္ယူခဲ့သင့္ေပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိထားတဲ့

ေက်ာင္းဆိုတာ အတတ္ပညာတစ္ခုထဲ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ေနရာမဟုတ္ပါဘူး။ အတတ္နိုင္ဆံုးဘက္စံုျဖစ္ေအာက္ ႀကိဳးစားသင္ေပးေနတဲ့

ေနရာတစ္ခုဆိုမမွားနိုင္ပါဘူး။ ကေလးသူငယ္ေတြ လူရည္မြန္ျဖစ္လာေအာင္၊ အသိပညာတိုးတက္လာေအာင္၊

ျပင္ပဗဟုသုတျပည္စံုလာေအာင္၊ လူမူဆက္ဆံေရး ယဥ္ေက်းေကာင္းမြန္လာေအာင္ အစရွိတာေတြကို အဖက္ဖက္က တြန္းတင္ေပးေနတဲ့ေနရာတစ္ခုပါ။

 

အေသးစိတ္သင္ၾကားေပးသမွ်ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္တကယ္သာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ခိုအပ္တာပါ။အမ်ားႀကီးေတြးေနစရာမလိုပါဘူး

ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ အမွန္တကယ္ပညာကိုသင္ယူခဲ့တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္တဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ခနေလးနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕သေဘာတရားကို

နားလည္သြားမွာပါ။ မိဘမ်ားသြားေရာက္အပ္နွံေပးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ငယ္စဥ္ကေက်ာင္းသားဘဝ ကိုအမွန္တကယ္ ေသခ်ာစြာသင္ယူမယ္ဆိုရင္

“ ႀကိဳးစားေနတဲ့ မင္းဘဝ၊ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ မင္းမိဘ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတဲ့ မင္းအသိုင္းအဝိုင္းၾကားမွာ ေခါင္းေမာ့နို္ငေအာင္ မင္းကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားလိုက္ပါ”

လုိ႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏သားသမီးေလးမ်ားကို ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွစၿပီး ပညာကိုေသခ်ာစြာ သင္ယူရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

Author: Phyoe Hthazin Shwe

(မိမိ၏ဘဝအေတြးအျမင္ေပါင္းစု၍ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

Tips Read 756 times